Csütörtökön tartották meg a Magyar Kultúra Napjának ünnepi rendezvényét.

Riz Gábor a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés alelnöke a Megyeháza Dísztermében elmondott köszöntőjében megjegyezte, a Magyar Kultúra Napja mindenki számára ünnep, egyben apropó arra, hogy köszöntésben részesüljenek azok a „kultúra munkásai,” akik az elmúlt időszakban a legkiemelkedőbb munkát végezték el, akik maradandót alkottak tevékenységükkel. – Biztosították azt az örökséget, amelynek megőrzése és gondozása mindannyiunk feladata. Nem véletlen, hogy a Himnusz megszületésének a napja egyben közös ünnepünk dátuma is. Ez a vers, ez a dal köt össze minket, jelzi nemzeti hovatartozásunkat, erősíti összetartozásunkat – fogalmazott Riz Gábor, majd átadta a kitüntetéseket. Kovácsné Drozda Aranka (Tarcal) kultúraszervező kategóriában, Sándor Andor (Miskolc) kultúraszervezés segítése kategóriában, a Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány (Cigánd) alkotóművészet kategóriában, az Ózdi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara (Ózd) előadói kategóriában vehetett át kitüntetést.

Méltatások

Kovácsné Drozda Aranka

Pályáját pedagógusként Mezőzomboron kezdte, majd 15 évig dolgozott a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. 1993 és 1996 között Tarcalon, a Klapka György Általános Iskola tanítója, ám a tanítás mellett különböző kulturális és szabadidős programok szervezésével is foglalkozik. Tanítói munkája mellett kirándulásokat, játszóházakat, mesedélutánokat és színházlátogatásokat egyaránt szervez csakúgy, mint játék, sport és kézműves programokat. Nem véletlen, hogy 1997-ben – önálló intézmény híján -, Őt bízzák meg a kulturális ügyintézői feladatkör ellátásával, amely feladatkör ekkor még az iskola keretein belül található. A sikeres és eredményes munkája hozzájárult ahhoz, hogy 2001-től Tarcalon a Művelődési ház önálló vezetőjeként folytathatta munkáját, melyet azóta is nagy szakmai hozzáértéssel és lelkesedéssel lát el. Rendszeres kiállítás szervezői munkájának köszönhetően a község közönsége számos színvonalas anyaggal ismerkedhetett meg, a festészettől a díszítőművészeti bemutatkozásokon át a foltvarrókig lehetőséget biztosít a legkülönbözőbb területek számára, hozzájárulva ezzel a lakosság művészeti, esztétikai neveléséhez, szellemi gazdagodásához. Hathatós közreműködésével több kisközösség jött létre, melyek – az alakulás óta – ma már a térség szakmailag ismert és elismert csoportjai. Nem áll messze tőle a sport sem, ugyanis szervezésben és lebonyolításban is segítője a már szintén hagyománnyá vált Pünkösdi Nyílt Sakk versenynek, amelyet a jó adottságokkal rendelkező Borfaluban rendeznek meg évről-évre. Mint könyvtárvezető sokat tesz azért, hogy a könyveket minden korosztály örömmel és érdeklődéssel forgassa. Állandó tevékenységi körébe tartozik még a Tarcali Újság szerkesztése is, mindezek mellett jut ideje, energiája az olyan spontán dolgokra való reagálásra, mint pl. a vörösiszap károsultak megsegítése. Kovácsné Drozda Aranka aktív tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének. Közel másfél évtizedes művelődésszervező, kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárult nemcsak Tarcal, de a szűkebb régió Zemplén, valamint a megye kulturális életének fejlesztéséhez.

Sándor Andor

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet munkatársa 1995-től. Az intézményben gondnokként kezdte tevékenységét később bővült munkája, és a gépkocsivezetői teendőket is ellátta. Az elmúlt több mint 15 év alatt nélkülözhetetlen láncszeme lett az intézmény dolgozói kollektívájának. Sándor Andor munkájában legfontosabbnak a biztonságos és balesetmentes autóvezetést tartja. Az intézmény feladatköréből adódóan sokszor a napi nyolc órát meghaladóan kell helyt állnia, a nem egyszer éjszakába nyúló, valamint a hétvégi konferenciák, rendezvények alkalmával is örömmel teljesíti a ráháruló feladatokat. Rendszeresen szállítja az intézmény munkatársait, valamint a megye közművelődési intézményeinek kollektíváját – akár többnapos rendezvényekre is. Amennyiben szükséges részt vállal anyagbeszerzésében, a közművelődésben megyeszerte ismerik. Állandó résztvevője a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete programjainak. A közművelődésben nélkülözhetetlen a technikai területen dolgozók segítsége, sokoldalúsága. Sándor Andor olyan munkatárs, akit a szakmai kollégák elismernek, tisztelnek, és észrevételeit figyelembe veszik.

Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány

A szerveződés 2000-ben jött létre. Az alapítvány megalakulásakor megfogalmazott célkitűzése a Bodrogközi tájegységre jellemző népi építészet, kultúra, hagyományok fenntartása és megismertetése volt. Ezt ifjúsági szabadidős programok (kézműves táborok, játszóházak, jeles napokhoz kapcsolódó fesztiválok), kiállítások, bemutatók, néprajzi előadások segítségével valósítják meg. Fenntartója és működtetője a bejegyzett, működési engedéllyel rendelkező cigándi Falumúzeumnak. Munkájukat lelkes önkéntesek, cégek, vállalkozók támogatják anyagi és természetbeni juttatásokkal, de fő patrónusa maga a helyi önkormányzat. Legfontosabb eredményeik közé sorolható a tájmúzeum táncpajtájának és gazdasági épületének megépítése. Itt rendeztek be egy közösségi szobát, megépült a tájegységre jellemző kemence, amelyben a rendezvényeiken oly népszerű hagyományos cigándi apróbélesek sülnek. Az elmúlt években jelentősen gyarapították a múzeum gyűjteményét. A XIX. századra jellemző használati és dísztárgyakat demonstrációs eszközként használják népszokásaink felelevenítéséhez. Munkájuk során több kiadványt is megjelentettek. Teljes mértékben az alapítvány biztosítja a Honismereti szakkör eszköz és anyagszükségletét, bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a kistérség művészeti csoportjai részére. Együttműködnek a Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Alapítvánnyal, a cigándi Nagy Dezső Művelődési Házzal, a sárospataki Művelődés Házával, a Rákóczi Múzeummal, a helyi és kistérségi népi kézműves mesterekkel. Tagjai az Országos Tájházszövetségnek. A Kulturális Örökség napján 5. éve rendezik meg a „Bélesfesztivált”. A rendezvény célja a Bodrogköz és Cigánd alkotó népi hagyományainak a felelevenítése, megőrzése, ápolása valamint a tájjellegű termékek széleskörű megismertetése. Az Alapítvány több alkalommal volt a Bodrogköz múltjával foglalkozó konferencia rendezője vagy társrendezője. Az alapítványt Pájer Ferenc és neje alapította jelentős anyagi segítséggel, elévülhetetlen érdemeket szerezve a falumúzeum kialakításában. A múzeumi gyűjtemény létrehozásának legfontosabb láncszeme Vargáné Dócs Valéria. Az alapítvány kuratóriumának elnöke és legnagyobb aktivistája Csáki Balázsné.

Ózdi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara

Ózdon nagy hagyományai vannak a zenei nevelésnek, a közös zenélésnek. A vasgyárat működtető Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság vezetése már a XIX. század végén, 1895-ben megalakította a Gyári Fúvószenekart. Az együttes vezetésére, egyben karmesterének egy neves budapesti zenészt, Schuch Ferencet kérték fel. Közel 30 évig vezette a fúvószenekart, mindamellett zenedarabokat komponált. A későbbiekben is neves karmesterek vezették az együttest, pl. Parizek Ferenc és Gazsik György több évtizeden keresztül állt az együttes élén. Az Ózdi Kohászati Üzemek felszámolásával a fúvószenekar működése is veszélybe került. A 1990-es évek közepén Ózd város vezetése nyújtott segítséget a további működéshez. Új szervezeti keretek között, immár Ózdi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara néven folytatták a zenészek a közös munkát. A zenekart napjainkban 35 zenész alkotja. Ők őrzik és ápolják a fúvószenei hagyományokat, és örömteli az a tény is, hogy több fiatal tizenéves zenész van a soraikban. A fúvószenekar – és elődje – a 115 éves működésük során több alkalommal mutatkozott be az akkori Csehszlovákiában, a Német Demokratikus Köztársaságban. Rendszeres szereplői voltak a Gyulai Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválnak, Magyarország több mint 50 településén léptek fel. Repertoárjuk népszerű indulókból, külföldi és magyar slágerek feldolgozásaiból, újrahangszerelt operett betétdalokból áll. Műsorukat a fellépés hangulatához és tartalmához igazítva – a rendezvényre szabottan állítják össze. Az Ózdi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekarának vezetője, egyesületi titkára Orbán Dezső, karmestere Szabó Sándor.

Kiállítás nyílt

Az ünnepi programon Budai Erzsébet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet igazgatója nyitotta meg azt a kiállítást a Megyeháza Aulájában, amely a Miskolc város Nívódíjas és Pro Arte Hungarica-díjas Fügedi Márta Népművészeti Egyesület tagjainak alkotásait állítja reflektorfénybe. Az ünnepi műsorban közreműködtek az ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói és tanárai. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Csiger Lajos a B.-A.-Z Megyei Önkormányzat alelnöke.
kulcs.hu