Farkas Ádám június 30-i hatállyal távozik, miután a felügyelet 2009. éves jelentését a parlament nagy többséggel elfogadt.

Farkas Ádám úgy tartotta tisztességesnek, hogy az új kormány maga választhassa meg azt azt embert, akire a felügyelet munkáját bízza. A leköszönő elnök szerint a PSZÁF ugyan független szervezet, de feladatai ellátásához szüksége van a mindenkori kormány bizalmára.

Bár az elmúlt év sem a hazai gazdaság, sem azon belül a pénzügyi szektor, de az ügyfelek számára sem volt könnyű, ennek ellenére a pénzügyi rendszer stabilan töltötte be szerepét a gazdaság működésében .

Ebben az időszakban a felügyelet szakmai munkájában a törvényi szabályozási környezet változásai és a belső átalakítások következtében sikerült komoly minőségi javulást elérni. Erősödött a pénzügyi intézmények ügyfeleinek védelme.

Szorosabbá vált a kulcsfontosságú pénzügyi csoportok működésének felügyelete, sikerült fellépni több olyan szervezettel szemben, amelyek jogsértő magatartásukkal a pénzügyi piacok átlátható működését zavarták, vagy ügyfeleik érdekeit széles körben sértették.
Megszilárdult a felügyelet függetlensége, a kormányzat, a Magyar Nemzeti Bank és a PSZÁF részvételével létrejött és folyamatosan működött a pénzügyi rendszer stabilitásárért végzett feladataik összehangolására létrehozott Pénzügyi Stabilitási Tanács .