Új városrész épül a Tetemváron. Küldjél egy doksit

Javaslat telepítési tanulmánytervek és a kapcsolódó településrendezési és tervezési
szerződések jóváhagyására, valamint egyes ingatlanok kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítására
Előkészítésért felelős: Főépítészi Kabinet
Felelős vezető: Szunyogh László
A Szinva Ingatlan Kft kereskedelmi épület, üzletház létesítését tervezi a Miskolc, 0105/16 hrsz.
hrsz.-ú ingatlanon, amihez a Miskolc, 0105/7, 0105/9, 0105/10, 0105/13, 0105/14, 0105/15,
0105/16 hrsz.-ú ingatlanokon hatályos településrendezési eszközeit módosa szükséges. A
módosítás az K-Ke–31-50-6 különleges kereskedelmi terület, Gksz-31-72-6 jelű kereskedelmi
szolgáltató terület céljára történő átminősítéséről szól.
A Bau-Társ Kft. társasház megvalósítását tervezi a Miskolc, 46591 hrsz.-ú ingatlanon, amihez a
Miskolc, 46587/2, 46589, 46590/1, 46590/2, 46590/3, 46591, 46592/1, 46592/2, 46593,
46596/6, 46597/1, 46601/4 hrsz.-ú ingatlanokon a hatályos településrendezési eszközök
módosítása vált szükségessé. A módosítás a kialakítható legkisebb telekméret 600 m2 -ről 1200
m2 -re történő átminősítéséről szól. A MÉSZ 29.§ (6) bekezdése alapján az építési övezetre előírt
legkisebb kialakítható telekterület kétszerese számítható be beépítettségbe, igy az övezetben lévő
1000-3500 m2 nagyságú telkeken az itt előírt 20% -os beépítettség nem használható ki.
Drótos László a Miskolc, 0792/2 hrsz.-ú ingatlanon sportrepülőtér létesítését tervezi. A tervezés
során szükségessé vált Miskolc Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközök
módosítása. A módosítás az Má általános mezőgazdasági terület, Köl légi közlekedési terület
céljára történő átminősítéséről és a 306-os főközlekedési úthoz történő kapcsolatáról szól.
Magyar Retailpark Fejlesztő Béta Kft. a Miskolc, 47516/3 hrsz.-ú ingatlanon OBI
barkácsáruházat kíván megvalósítani. A tervezés során szükségessé vált a hatályos
településrendezési eszközök módosítása. A módosítás az Gipe jelű egyéb ipari terület, Gksz jelű
kereskedelmi szolgáltató terület céljára történő átminősítéséről szól.
A MINTINVEST-2005 Kft.  a Tetemváron a sok évtizede már lakóterületként kijelölt terület mai
műszaki követelményeknek és az új generációk igényeinek megfelelő fejlesztését tervezi. Céljuk
megalapozásaként elkészíttettek egy döntéselőkészítő dokumentációt, mely feltárta a Tetemvár és
térségének adottságait, a korlátozó és előnyös tényezőket. A kidolgozott szakági vizsgálatok és
fejlesztési irányokat kijelölő szakmai javaslatok mellett a tartós lakáspiaci trendek is igazolják a
terület városias intenzitással és karakterrel történő fejlesztését.  A Tetemvár városközponti

 

fekvésére alapozva a terület kiemelkedően megfelel a városias-kisvárosias vegyes lakóövezeti
fejlesztésre. Az adottságok egy igényes ökologikus, zöldhálózatokkal átszőtt minőségi környezetet
kínáló városnegyed képét vetítik előre, melyet a különféle szabályozási elemekkel kell
megerősíteni. A tervezés során fentiek megvalósításához szükségessé vált a hatályos
településrendezési eszközök módosítása.