Tisztelt Pusztai László!

A Miskolc Holding Zrt-hez 2024. május 9-én a Kocsonyafesztivál és a Miskolci Piknik tekintetében a Támogatott által a színpadi és nem színpadi produkciókról készített számlakimutatás tárgyában közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme alapján – kiegészítve a 2024. május 23-án küldött válaszlevelünket – az alábbiakról tájékoztatjuk.

Ahogyan korábbi levelünkben is jeleztük Önnek, a Miskolc Holding Zrt. állásfoglalást kért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól arra vonatkozóan, hogy az Ön által kiadni kért adatok a Miskolc Holding Zrt. tekintetében közérdekű adatnak minősülnek-e.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Miskolc Holding Zrt. részére megküldött állásfoglalásában kifejtette, hogy az UNI-GARDEN Kft. által a Kocsonyafesztivál és a Miskolci Piknik rendezvény lebonyolítása érdekében kötött szerződések értékére vonatkozó adatok megismerhetőségét a szerződéses partnerek – különösen az előadóművészek – speciális helyzetére tekintettel, üzleti titokra való hivatkozással meg lehet tagadni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalásában hivatkozott az

–          Alkotmánybíróság 3359/2023. (VII. 5.) AB végzésében foglaltakra, miszerint „a közérdekből nyilvános adat tekintetében a tájékoztatásadási kötelezettség csak az olyan jogviszonnyal összefüggésben áll fenn, amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel létrejött pénzügyi vagy üzleti kapcsolatra vonatkozik”; továbbá

–          az Alkotmánybíróság 3258/2022. (VI. 3.) határozatára, amely alapján „nincs olyan szabály, amely az adott esetben gazdálkodó szervek egymás közötti szerződései egyes adatait közérdekűvé vagy közérdekből nyilvános adattá nyilvánítaná”; valamint

–          a Kúria a Pfv. 21.250/2019/6. számú, valamint a Pfv.IV.21.057/2019/5. számú ítéleteire, amelyek a fenti elvi tartalommal egyező megállapításokat tettek.

Fentiek alapján a közérdekű adatigénylését elutasítjuk.

Miskolc, 2024. június 17.

Miskolc Holding Zrt.