Nem átlátható módon, de készül valami tanulmány a hajdani LKM területének hasznosítására

Egy több cégből álló szakértői csapat valósítja meg az egykori DAM ipari területének revitalizációs és ipari hasznosítás célú fejlesztési lehetőségeket kidolgozó tanulmányt, mondta a boon.hu-nak Fükő László. „A tanulmány számos területi fejlődést gátló tényező felszámolására és fejlesztéseket támogató irányokra koncentrálva vizsgálja meg a terület adottságait és annak megoldási és fejlesztési lehetőségeit. Ilyen nehézségek a 130 hektár osztatlan közös tulajdon, a belső utak hiányában a telekalakítást ellehetetlenítő helyzet, a jelentős mérető műtárgyak (több méter mély vasbeton alapok akár több tízezer négyzetméteres területen), környezetvédelmi és kármentesítés szempontú helyzet, közművek rendelkezésre állása és a többi” – részletezte a kuratóriumi elnök.

Összetett projektmunkáról van szó

Mint fogalmazott, mindezek felmérése és vizsgálata egy összetett projektmunka keretében történik majd, melynek része a kiemelt érintettekkel történő egyeztetés, így a városi főépítész, önkormányzat, nagytulajdonosok, melynek során a társadalmi és ipari fejlesztési szándékok feltérképezését követően azok minél nagyobb arányban történő figyelembe vételével történik majd meg a tanulmány elkészítése. Kiemelt figyelmet fordít a megvalósító csapat a jelenleg hatályos jogi, környezetvédelmi és ipari helyzetre és adottságokra a javasolt fejlesztési irányok megtervezése során, hangsúlyozta.

„Mindenki nagyon segítőkész, támogató”

„Az eddigi tapasztalatunk, hogy mindenki nagyon segítőkész és támogató az eddig megkeresett érintettek közül, ami egy ígéretes előjel a jó minőségű és eredményes tanulmány elkészítéséhez. Ebben is jól tükröződik Miskolc város ipari és lakossági érzelmi kötődése az egykori DAM-hoz, ami nagyon motiváló a tanulmány készítőinek és bevont érintetteknek egyaránt” – fogalmazott a kuratóriumi elnök. Kérdeztük, megismerhetnénk-e őket, készíthetnénk-e interjút a csapattal munkájukkal kapcsolatban, de ezt nem tartotta jó ötletnek: „További információért továbbra is a projektet menedzselő Universitas Miskolcinensis Alapítvány a kapcsolat, a szakértő cégek számára nem preferált, hogy részleges információk kiadásával kontextusától kiszakítva információt szolgáltassanak a projekt haladása kapcsán” – hárította a kérést.