Nagyon nem akarja a Városháza, hogy Kocsonyafesztivál elszámolását megismerhessék a miskolciak

Tisztelt eszakhirnok.com

A Miskolc Holding Zrt-hez 2024. május 9-én a Kocsonyafesztivál és a Miskolci Piknik tekintetében a Támogatott által a színpadi és nem színpadi produkciókról készített számlakimutatás tárgyában közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 26. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Miskolc Holding Zrt. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól állásfoglalást kért a tekintetben, hogy az Ön által kiadni kért adatok a Támogatást nyújtó Miskolc Holding Zrt. vonatkozásában közérdekű és kötelezően kiadandó adatnak minősülnek-e.

A Miskolc Holding Zrt. úgy ítéli meg, hogy figyelemmel az Info tv. 27. § (3a) bekezdésére, a Támogatott és a Miskolc Holding Zrt. viszonylatában létrejött üzleti kapcsolattal, mint jogviszonnyal összefüggésben a Miskolc Holding Zrt. által nyújtott támogatás összege minősül közérdekű adatnak. Ezt az adatot korábbi levelünkben az Ön tudomására hoztuk, a támogatási szerződés megküldésével. A Támogatott és a rendezvényeken fellépő művészek, szolgáltatást nyújtó vállalkozások között létrejött jogviszonyok viszont már nem tartoznak ebbe a körbe, különös tekintettel arra is, hogy a rendezvények megvalósítása nem kizárólag a Miskolc Holding Zrt. által nyújtott támogatásból történt. A támogatás hozzájárult a teljes rendezvény költségvetéséhez, de nem fedezte azt teljes mértékben.

Az Infotv. 27. § (3) bekezdése kimondja, hogy a nyilvánosságra hozatal nem eredményezheti az olyan adatokhoz való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. Mivel a Miskolc Holding Zrt. a köztulajdonban álló, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég, az általa nyújtott támogatás, mint közérdekű adat tekintetében Társaságunk eleget tett a közérdekű adatigénylésnek, anélkül, hogy az egyes fellépők, vagy szolgáltatók részére kifizetett összeget közölné, ugyanis ezek álláspontunk szerint a Támogatott és a szerződött partnerei védendő üzleti titkát képezik.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalásának megérkezéséig az adatigénylését a fenti indokok alapján nem teljesítjük.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül sor.

Miskolc, 2024. május 23.

Miskolc Holding Zrt.