Miskolci bíróságok. Megfontoltság, észszerű takarékosság, jó minőségű ítéletek

2024. május 24-én délelőtt előbb sajtótájékoztatót, majd évértékelő összbírói
értekezletet tartott a Miskolci Törvényszék. Az eseményen jelen volt dr. Csillám
Katalin, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, Böszörményiné dr.
Kovács Katalin, a Kúria elnökhelyettese, dr. Varga Rita, az Országos Bírói
Tanács elnökhelyettese és dr. Nagy István András, az Országos Bírói Tanács
tagja, valamint Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla elnöke. A
hagyományoknak megfelelően a rendezvényen részt vettek a régió
törvényszékeinek elnökei, dr. Kahler Ilona, dr. Sallai Tamás és dr. Vadász
Mihály is.
Az értekezlet keretében dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia, a Miskolci Törvényszék
elnöke megtartotta beszámolóját a bíróságok 2023. évi működéséről, az
ítélkezési mutatókról, az elért eredményekről, bemutatva az évben elvégzett
igazgatási feladatokat is. Elmondta, hogy a törvényszék gazdálkodását – az
előző évekhez hasonlóan – a megfontoltság és az észszerű takarékosság
jellemezte. Köszönet és dicséret illet minden kollégát, amiért minden nehézség
ellenére sikeres évet zárhatott a törvényszék és valamennyi járásbírósága,
hiszen az időszerűségi és megalapozottsági mutatók tanúsága szerint az
igazságszolgáltatási tevékenység színvonala megtartott volt.
Dr. Tóth Imre, a Miskolci Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke a testület
tavalyi tevékenységéről számolt be, kifejtve, hogy az év során több bírói
álláspályázat kapcsán nyilvánítottak véleményt, illetve javaslatokat is tettek
jogszabálymódosításokat illetően. Megköszönte a 2018 és 2024 között
szolgálatot teljesítő, az újonnan megválasztott testületben már tagként részt
nem vevő bíró kollégák felelősségteljes munkáját.
Szilágyiné dr. Karsai Andrea elismerését fejezte ki a Miskolci Törvényszék
ítélkezésének minősége vonatkozásában. Megjegyezte, hogy az ítélőtáblára az
illetékességi területén lévő törvényszékek közül minden ügyszakban Miskolcról
érkezik a legtöbb ügy, ezért is érdemelnek kiemelést a törvényszék kiváló
megalapozottsági mutatói, tehát az a tény, hogy a felterjesztett ügyekben szép
arányban helybenhagyó döntés születik. Megköszönte a kollégiumvezetők
szakmaiság erősítése érdekében tett erőfeszítéseit, továbbá elismerően szólt
az Egri és Miskolci Törvényszék közötti, fogalmazók közös oktatása terén
létrejött együttműködési megállapodásról is.

Dr. Varga Rita felszólalásában kitért az újonnan megválasztott Országos Bírói
Tanács három és fél hónapos munkájára, beszámolt annak intenzitásáról. A
testületet érintő jogszabályváltozásnak köszönhetően feladatkörük kibővült,
tennivalóik komplexszé váltak. Kiemelte, hogy a bírák legfőbb önigazgatási
testületeként működő szerv az érdekérvényesítés hatékonysága érdekében
maximális együttműködésre törekszik úgy az Országos Bírósági Hivatallal,
mind a Kúriával.
Dr. Csillám Katalin beszédében bemutatta a szervezetrendszer egészét érintő
tendenciákat. Elismerte és megköszönte a hagyományosan szép eredményeket
elérő miskolci bírói kar munkáját, kiemelve, hogy a törvényszéken minőségi
ítélkezés folyik. Számot adott az Országos Bírósági Hivatal feladatairól, céljairól
és a 2023-ban elért eredményekről. Örömmel tájékoztatta az összbírói
értekezlet résztvevőit arról, hogy az immár lezárult közbeszerzési eljárást
követően a Miskolci Törvényszék teljes rekonstrukciójának tervezési fázisa
hamarosan elkezdődhet.
Böszörményiné dr. Kovács Katalin örömmel nyugtázta a Miskolci Törvényszék
előző évi eredményeit és gratulált azokhoz. Beszédében kitért arra, hogy a
számadatokat látva az ítélkezés súlypontja áthelyeződik az első-és másodfokú
bíróságokra. Kiemelte az időszerűség fontosságát és a Kúria jogegység
biztosítása érdekében tett intézkedéseit.
Az összbírói értekezlet keretében elismerések átadására is sor került. Dr. Nagy
István András olyan bíró kollégáknak adott át az OBT nevében elismerő
okleveleket, akik tizenöt, huszonöt, illetve harmincöt éve folyamatosan magas
színvonalon ítélkeznek, és kiváló minősítéssel rendelkeznek.
2015 óta minden évben sor kerül a Miskolci Törvényszék bírói kara által leadott
szavazatok alapján „Az Év bírája” cím adományozására, amelyet idén egy
miskolci járásbírósági bíró kapott.
Miskolc, 2024. május 24.