A miskolci Önkormányzatnak egy darab óvóhelye sincs

Tisztelt Pusztai László Úr!

A 2022. július 6. napján a Miskolc Holding Zrt-hez érkezett, a Miskolc
Holding kezelésében (tulajdonában) lévő miskolci óvóhelyek és azok
fenntartási költsége tárgyában közérdekű adatigénylésként előterjesztett
kérelme kapcsán az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info
tv.) 26. § (1) bekezdése és a 29.§ (1) bekezdése alapján az alábbiakról
tájékoztatom:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által  2012.
évben az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és
adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995.(IV.5.) Korm. rendelet és az
életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki
hasznosításáról 22/1992.KTM (XII.29.) rendelet  alapján, a lakosság
védelme érdekében nyilvántartott életvédelmi építmények életvédelmi célra
való használhatóságának felülvizsgálatára kiadásra került a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató 13/2012. számú
utasítása.

Az utasításban foglaltak szerint a 350 m^2 alapterületet el nem érő
életvédelmi építményeket törölni szükséges az óvóhelykataszterből, illetve
az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezni kell a tulajdoni lapon történő
átvezetést.

A Miskolc Holding Zrt. kezelésében kizárólag olyan ingatlanok szerepelnek,
amelyek az utasítás szerinti 350 m^2 alapterületnél kisebbeknek
minősülnek, így tájékoztatom, hogy az utasításban foglaltak alapján a
Miskolc Holding a szükséges intézkedéseket megteszi a korábbi óvóhelynek
minősülő ingatlanok ingatlan-nyilvántartásban történő átminősítése
érdekében.

A Miskolc Holding Zrt. kezelésében a fentiekben jelzett vonatkozó
jogszabályok alapján óvóhelynek, légópincének minősülő létesítmény nincs,
így ezzel kapcsolatosan karbantartási, fenntartási költség sem állapítható
meg.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

Miskolc, 2022. július 21.

Dr. Cserni Gabriella

adatvédelmi felelős

Fotó: Van viszont Villanyrendőre