Mit mondott  Palotás Árpád dékán a Herman Öregdiák Alapítvány elnöke a ballagási ünnepségén?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Tanárok és elsősorban kedves majdnem-
öregdiákok!

„A mikoron a magyar ember rég megdelelt és elmondhatja, hogy java kenyerét
megette, jól teszi, ha számot vetve önmagával, kérdést intéz lelkiismeretéhez,
vajjon hasznosan töltötte-é el világéletét, van-e még kötelessége a melynek
meg kell felelnie”- írta Herman Ottó.
Én magam 39 éve érettségiztem ugyanebben a gimnáziumban, tehát
elmondhatom, hogy rég megdeleltem és kenyerem javát is megettem. Azt
gondolom, hogy van még kötelességem, amit a Herman Öregdiák Alapítvány
vezetőjeként igyekszem is teljesíteni.
Ennyi „előljáró beszéd” után bejelentem, hogy az Öregdiák Alapítvány
„Herman Pro Excellentia-díj” kitüntetést alapított a gimnázium
nevelőtestületének azon tagjai számára, akik hosszú időn keresztül, kimagasló
érdemeket szereztek és tanítványaik országos szintű versenyeken sikeresen
szerepeltek. Így szeretnénk kifejezni a gimnázium öregdiákjainak iskolájuk és
tanáraik iránti nagyrabecsülését és köszönetét.
A kitüntetés egy névre szóló talapzaton elhelyezett, egyetlen tömbből gépi
forgácsolással megalkotott dísztárggyal jár. Az egymásba ágyazott öt kockát a
Miskolc Egyetem aranykezű esztergályosa, Márkus Zoltán készítette. Ezúton is
köszönöm a habozás nélkül a kezdeményezésünk mellé álló budapesti Fémalk
és a miskolci Fux Zrt., a Betaterm, Spinto és Palota Kft., valamint
magánszemélyek anyagi támogatását. A támogatáshoz elég volt a gimnázium
nevét említeni és vázolni a célt, a vállalatok vezetőit nem kellett győzködni.
Annál nehezebb volt a döntéshozatal. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a
Hermanban rengeteg kiváló pedagógus dolgozik. Annak ellenére, hogy a díj és
a jelölési lehetőség még meglehetősen ismeretlen volt, 8 tanárra érkezett
jelölés.
Az alapítvány kuratóriumának döntése a következő:

A díjazott matematikát tanít, diákjai számtalan országos első, vagy dobogós
helyezéssel, nemzetközi versenyeredménnyel rendelkeznek. Idézek néhány
bekezdést a jelölésből:
„Ma is jól emlékszem az első benyomásra: szigorú, következetes,
messzemenőleg szakmai és ízig-vérig pedagógus, aki minden diák – az
inkább az iskolát elkerülőtől az eminensig – nyelvén kiválóan ért és
ugyanilyen hatékonysággal gyakorol rájuk hatást. […] Hamar kiderült,
hogy a szigor mögött egy végtelenül humoros, alkalom adtán laza és a
diákcsínyben is résztvevő pedagógus lakozik. […]
Ami a szakmai és pedagógusi méltatásnál még fontosabb az a
személyisége. Nemcsak pedagógusi, hanem hétköznapi emberi
értékrendje, amely az impresszív kisugárzásán keresztül mindannyiunkra
kiemelkedően pozitívan hatott. A matematikán felül megtanított
bennünket a nagybetűs életre. Megmutatta, hogy a szorgalom és
kitartás mennyire fontos erények, és azt is, hogy a magabiztosság egy
sokszor elengedhetetlen, akár tudatosan is használt, a sikerességhez
szükséges tulajdonság. […]
Sok-sok évfolyamnak, sőt lassan generációknak tanította meg, hogy a
matematika szerethető és magas szinten művelhető, rendkívül hasznos,
az élet minden területén, minden pillanatban fontos tudományterület. És
ami még fontosabb, embert nevelt belőlünk. Belőlünk, a sokszor izgága,
lázongó, bajt kereső, szófogadatlan kamasz fiatalokból. Reményeim
szerint tisztességes, szorgalmas, a tudást tisztelő embereket, amiért az
akkor, 2011-ben érettségiző, és felteszem azóta is végzett évfolyamok
végtelenül hálásak.”
Nagy örömmel és tisztelettel jelentem be, hogy az első Herman Pro Excellentia
díjat Pilzné Nagylaki Tünde tanárnő kapja.

Mint említettem, a döntés nagy kihívást jelentett. Nem azért végeztünk
azonban a Hermanban, hogy ezt meg ne oldjuk. Annak idején tanultunk a
gordiuszi csomóról, ezért úgy döntöttünk, hogy a kiváló jelöltekre tekintettel,
az első alkalommal nemcsak egy díjat ítélünk oda.
A második díjazott – a változatosság kedvéért – matematikát és kémiát oktat.
Eredményeinek listája olyan hosszú, hogy most csak néhányat emelek ki
belőle. 2018 után 2024-ben is megkapta a Bolyai Matematikai Csapatverseny
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tanári fődíját. Diákjai kiváló helyezést értek
el nemcsak az országos és nemzetközi matematika versenyeken (mint pl.
Bolyai, Dürer, Kocka Kobak, Kecske Kupa, Varga Tamás, Zrínyi Ilona és Arany
Dániel matematikai csapat és egyéni versenyek), de kémiából is (ilyenek voltak
pl. a Curie Kémiai Emlékverseny, Irinyi János Középiskolai Kémia Verseny és az
OKTV is.). Itt is idéznék az ajánlásból:
„Pályakezdőként került a Hermanba, és a kezdetektől fogva nagy
figyelmet szentelt, sok energiát fordított a tehetséges tanulók
fejlesztésére.
Szinte megszámlálhatatlan a tanulói által elért országos
versenyeredmények száma mind kémiából, mind matematikából. Az
utóbbi 10 évben ez több, mint 60 díj. Kiváló pedagógus, mind a jelenlegi,
mind a volt diákjai nagyon tisztelik és szeretik.”
Őszinte tisztelettel és örömmel szeretném átadni a Herman Pro Excellentia
díjat
Juhász Attila tanár úrnak.

2024-ben kivételesen három díjat ítéltünk oda.
A harmadik díjazottunk biológiát és földrajzot tanít. Diákjai OKTV első és
döntős helyezésekkel büszkélkedhetnek. Nem kevesebb, mint négy öregdiák írt
rá vonatkozó szívből jövő ajánlást. Ezekből idéznék néhányat:

„Tanításával hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen felvételizzek a Debreceni
Orvostudományi Egyetemre. Ez a kezdés segített ahhoz, hogy karriert
építettem, mint szülész-nőgyógyász szakorvos, nőként, az avasi panelból,
sikeresen és büszkén képviselve a magyar edukációt az Egyesült
Királyságban.”
„Az általa alkalmazott tanítási-tanulási módszer – az egyénileg
összeállított tananyag és jegyzetelés – megalapozta az egész jövőmet és
kiválóan felkészített a felsőoktatásra. […] Azóta is követendő példának
tekintem karakán, határozott, tekintélyt parancsoló, de mégis baráti,
humoros jellemét. […] Tanár úr testesíti meg mindazt, amit egy józan
gondolkodású ember elképzel egy TANÁR-ról.”
„Fantasztikus ember, tanár és pedagógus. Szakmájában hihetetlenül
jártas, nagyon jó előadó, igazságos, egyenes, korrekt, emberséges,
következetes. Diákként egyszere imádtuk és rettegtünk tőle. Mindennél
jobban meg akartunk neki felelni, ezért rengeteget tanultunk. Mindig is
büszke voltam arra, hogy a Herman Ottó Gimnáziumba jártam és arra,
hogy az ő tanítványa lehettem. Nemcsak a biológiát tanította, hanem az
életre is nevelt. Kamaszként nagyon jó volt, hogy egy ilyen okos ember
hatással van az életünkre. Fel lehetett rá nézni. Iránymutatást adott.”
Őszinte tisztelettel és köszönettel szeretném átadni a Herman Pro Excellentia
díjat Farkas István tanár úrnak.

Ezzel a díjak végére értünk, kiváló pedagógus azonban még sok van a
Hermanban. Ne feledjétek kedves ballagó diákok, hogy az egészen közeli
jövőben Ti is elkerülhetetlenül Öregdiákká váltok. Sok szeretettel várunk a
találkozókra, egyéb rendezvényeinkre és nagyon remélem, hogy találkozunk
majd az általatok írt jelölésekkel is.

Az élethez sok szerencsét, sikert és boldogságot, az érettségihez pedig egy
méretes kalapot kívánok.