Olyan sok ingatlant adott el a Miskolc Holding, hogy nem győzik összeszedni az adatokat

Olyan sok ingatlant adott el a Miskolc Holding, hogy nem győzik összeszedni.

Viszont földet nem vett az utolsó négy évben.  ( Bár ez nehezen hihető)

A Miskolc Holding Zrt-hez az elmúlt öt évben történt ingatlanok
értékesítése tárgyában közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 26. § (1) bekezdése
alapján az alábbiakról tájékoztatom.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az
adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a
válaszadásra nyitva álló, a hivatkozott jogszabály 29. § (1) bekezdésében
meghatározott határidőt a Miskolc Holding Zrt. 15 nappal meghosszabbítja.