Iván Tamás Tibor igazgatósági tag és Vojtilla László nem összeférhetetlen

Tisztelt eszakhirnok.com

A Miskolc Holding Zrt-hez a Miskolc Holding Zrt. igazgatósági tagjának, felügyelőbizottsági tagjának és a MIVÍZ Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségi vizsgálata tárgyában benyújtott közérdekű adatigénylése alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 26. § (1) bekezdése alapján készített válaszunk Önnek történő kiküldése nem volt sikeres a levelezőrendszer adatai alapján, ezért válaszunkat ezúton küldjük meg Önnek.

A Miskolc Holding Zrt. által a fentiekben megjelölt tárgyban lefolytatott és lezárt vizsgálat alapján az alábbiak megállapítására került sor.

Iván Tamás Tibor igazgatósági tag és Vojtilla László, a MIVÍZ Kft. ügyvezetője társasági részesedéssel rendelkezik a Fonoda utcai Ingatlanfejlesztő Kft-ben, amelynek főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele, míg a Miskolc Holding Zrt. főtevékenysége vagyonkezelés. A Miskolc Holding Zrt. és az említett társaság között abban az időszakban, amikor Iván Tamás Tibor tisztséget töltött be a Miskolc Holding Zrt-nél (2019.11.21-től jelenleg is), illetve Vojtilla László ügyvezető volt a MIVÍZ Kft-nél (2021.12.17-től jelenleg is) üzleti kapcsolat nem állt fenn. A Fonoda utcai Ingatlanfejlesztő Kft. éves beszámolóit áttekintve megállapítható, hogy a társaság évek óta nem végez érdemi tevékenységet.

Dr. Kovács Zoltán a Kovács Zoltán Ügyvédi Irodában rendelkezik társasági részesedéssel, amelynek főtevékenysége ügyvédi tevékenység, míg a Miskolc Holding Zrt. fő tevékenysége vagyonkezelés. A cégjegyzék adatai alapján megállapítható, hogy dr. Kovács Zoltán felügyelőbizottsági tag a Fonoda utcai Ingatlanfejlesztő Kft-ben nem tag, a Fonoda utcai Ingatlanfejlesztő Kft-ben tag Kovács Zoltán személye nem azonos dr. Kovács Zoltán felügyelőbizottsági taggal.

Fentiek alapján az érintett személyek által betöltött tisztségek tekintetében a vizsgálat az összeférhetetlenséget kizárta.

Tájékoztatjuk, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül sor.

Miskolc Holding Zrt.