Miskolc. Csak egy biztos. Az adó

Eddig kell befizetni a helyi adót Miskolcon

Fotó: Archív Miskolc

A helyi adók (építmények utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg) első félévre esedékes összegeit 2024. március 18. napjáig, az I. félévi telekadó összegét 2024. június 17. napjáig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adó Osztálya február végéig küldi el az adózók részére (elektronikus és postai úton) az értesítéseket, amelyek a 2024. I. félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.

Postázzák a kivonatokat

A miskolci polgármesteri hivatal tájékoztatja az adózókat, hogy az adófizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adószámla kivonatok elkészítése, az ASP rendszerről szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek megfelelően, a helyi adóhatósági feladatok támogatását végző központi informatikai szolgáltatást nyújtó ASP.ADÓ szakrendszeren keresztül történik.

Az ASP.ADÓ szakrendszer működési logikájában történt központi fejlesztés következtében, a 2024. I. félévi értesítők az adózók által meghatalmazott képviselők részére kerülnek megküldésre elektronikus és postai úton.

Sávos megállapítás

Felhívják azon folyamatosan működő kisvállalkozó adóalanyok figyelmét, akik/amelyek a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített – sávos – módon történő megállapítását a 2023. adóévben már választották, hogy a 2024. május 31. napjáig fizetendő helyi iparűzési adóelőleg összegét a 2024. I. félévre vonatkozó adószámla kivonatok még nem tartalmazzák. A fizetési kötelezettségükről a határnapot megelőzően, az E-önkormányzat portálon tájékozódhatnak az adózók.

Az önkormányzat adóhatósága az adószámla kivonatot 2024. február 21. napi állapotról bocsátja ki. A kiküldendő adószámla kivonat az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgál építményadó, helyi iparűzési adó, telekadó és egyéb fizetési kötelezettséget érintően, valamint az 1000 forint (késedelmi pótlék esetén 500 forintot) meghaladó fizetési kötelezettségeket, lejárt esedékességű tartozásokat tartalmazza.

Átutalással

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: NAV) látja el, ezért a 2024. évi gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő adókötelezettségről további tájékoztatás a NAV honlapján érhető el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel, ezért az adószámla kivonat a 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos lejárt esedékességű tartozásokra vonatkozóan ad tájékoztatást.

Az adóhatóság által nyilvántartott adót, fizetési kötelezettséget, az adózónak adónként, kötelezettségenként az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

Az adózók adóügyekről a miskolc.hu honlapon bővebben tájékozódhatnak.