Veres Pál idei szabadságolása (nem végleges)is téma lesz

2024. február 28-án (szerdán)
15.00 órakor
tartja ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti
Közgyűlési terem (III. emelet)
Napirendi pontok:
1. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023.
(III.6.) önkormányzati rendelet módosítására (IV. negyedéves korrekció)
2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális
szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a
köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2018. (XII.
17.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Javaslat a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról
szóló 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosítására.
6. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet
elrendeléséről szóló döntés meghozatalára
7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 2024. évi szabadsága
ütemezésének jóváhagyására
2
Zárt ülés:
8. Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására
Miskolc, 2024. február 21.
Tisztelettel:
Dr. Simon Gábor s.k.
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke