Bréking. Új eljárás a hejőcsabai cementgyár ügyében

Kúriai határozat nyomán új eljárás a hejőcsabai cementgyár ügyeként

ismert közigazgatási perben

A Kúria – a felülvizsgálati kérelmet részben alaposnak találva – hatályon kívül
helyezte az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék által a hejőcsabai cementgyár
ügyeként ismert közigazgatási perben 2023. július 14-én hozott ítéletet és új
eljárás lefolytatására, új határozat hozatalára utasította a bíróságot.
A Kúria a megismételt eljárásra előírta az elsőfokú bíróságnak, hogy a
bizonyítási eljárást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi
Pp.) rendelkezéseinek megfelelően kell lefolytatni és a peres szakvélemény,
valamint a magánszakvélemény közötti különbségekből fakadó
ellentmondásokat e törvény bizonyítási rendszerének segítségével kell
feloldani. Előírta, hogy a megismételt eljárásra is vonatkozik, hogy továbbra is
figyelembe kell venni az Európai Unió C-637/18. számú ügyben hozott
ítéletében foglaltakat.
Egyebekben a Kúria egyetértett azzal, hogy a létesítésre vonatkozó szabályok
szerint kellett elbírálni a kérelmet, így erre vonatkozóan a törvényszék ítélete
nem jogszabálysértő.