Miskolc a titkok városa. Az UNI-GARDEN Kft. vel kötött szerződések csak egy része nyilvános

Tisztelt Eszakhirnok.com

A Miskolc Holding Zrt-hez 2024. január 24-én az UNI-GARDEN Kft. vel kötött szerződések tárgyában benyújtott közérdekű adatigénylése alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 26. § (1) bekezdése és 29. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom.

Ön a 2023. február 13-án benyújtott közérdekű adatigénylésében az UNI-GARDEN Kft. vel kötött szerződések kiadását kérte. Erre adott válaszunkban tájékoztattuk Önt a Miskolc Holding Zrt. és az UNI-GARDEN Kft. között 2022. szeptember 19-én létrejött Reklámtevékenység ellátására vonatkozó szerződés, valamint a 2023. február 1-jén a 2023. március 3-5. között megrendezett Kocsonyafesztivál megszervezése érdekében létrejött Támogatási szerződés adatairól.

Ezt követően 2023. október 15-én fordult közérdekű adatigényléssel a Miskolc Holding Zrt-hez, amelyben az UNI-GARDEN Kft. vel kötött szerződések, tovább a szponzorációs szerződések teljesítésével kapcsolatos dokumentumok kiadását kérte. Válaszunkban hivatkozva arra, hogy 2023. február 13-án benyújtott közérdekű adatigénylése alapján a 2022. szeptember 19-én kötött Reklámszerződés és a 2023. február 1-jén kötött Támogatási szerződés vonatkozásában az adatközlési kötelezettségét a Miskolc Holding Zrt. teljesítette, ezen szerződések tekintetében adatigénylését elutasítottuk, ugyanakkor a 2023. augusztus 1-jén a 2023. év szeptember hó 22-24. napja között megrendezésre került „Miskolci Piknik 2023.” fesztivál megszervezése érdekében kötött Támogatási szerződés adatait megküldtük.

Mindkét válaszunkban tájékoztattuk arról, hogy az Info tv. 30. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadóak. Erre való hivatkozással az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítésének megjelölésével teljesítettük.

Fentiek alapján a szerződések teljesítésével kapcsolatos dokumentumok továbbítására – jogszabályi rendelkezések alapján – nem kerül sor.

Jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül sor.

Miskolc, 2024. január 30.

Dr. Cserni Gabriella