Fidesz a rendszerváltáskor – Szájer József a kezdetekről

Fidesz a rendszerváltáskor – Szájer József

3816 megtekintés

Hossz:00:39:00
Leírás:Szájer József beszél a Bibó István Szakkollégium megalapításáról (2:03), a Fidesz megalapításáról (11:00) és a 1990-es választásokról Sopronban (17:23). hosszan kitérve a Fidesz arculatára és kampánystílusára.
Említett időszakok, témák

 • A két világháború közötti időszak (1918-1941)
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
 • A második világháború időszaka (1941-1945)
 • Magyarország német és szovjet megszállásáról
 • A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
 • A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
 • Kitelepítésekről – a háborút követő megtorlásokról
 • Katonai szolgálatról, hadifogságról
 • Személyi és anyagi veszteségekről
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (beleérve az egyházi ifjúsági szervezeteket, a nyilas pártot, a Volksbundot, az illegális kommunista mozgalmat és az ellenállást is)
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
 • Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
 • A hatalomért folytatott politikai harcról és annak következményeiről
 • Az újjáépítésről és a földosztásról
 • A társadalom és a gazdaság átalakításáról
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (pártok, egyházi szervezetek, szakszervezetek, népi kollégiumok, választások)
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
 • Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
 • A földosztás, majd az államosítások következményeiről
 • A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
 • A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
 • A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
 • Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
 • Politika és egyház viszonyáról
 • Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
 • A politikai vezetésben végrehajtott változásokról, ezek személyes életére gyakorolt hatásairól
 • A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
 • A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
 • A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
 • A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
 • A forradalom napjainak eseményeiről
 • A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
 • A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
 • A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
 • A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
 • A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
 • A kivándorlásról („disszidálásról”)
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
 • Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltoztatásig
 • A Kádár-korszak válságjelenségeiről
 • A rendszerváltoztatást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
 • A rendszerváltoztatás és az azóta eltelt időszak
 • A rendszerváltoztatás közvetlen és közvetett hatásairól
 • Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
 • Az egyház szerepéről, vallási életről
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről
Interjúalany neve:Szájer József
Interjúalany lakhelye:Sopron
Interjúalany született:Sopron, 1961
Interjúalany foglalkozása:nincs megadva
Felvétel időpontja:2010. szeptember 27.
Felvétel helyszíne:Sopron