Borsod legfontosabb demográfiai adatai? Hivatalunk nem adatkezelő

Tisztelt Pusztai László Úr!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál 2022. augusztus 17. napján előterjesztett,
„Közérdekűadat igénylés – Hogyan alakultak Borsod-Abaúj-Zemplén megye legfontosabb demográfiai
adatai?” tárgyú közérdekű adatok megismerése iránti kérelmére tekintettel az alábbiakról
tájékoztatom.
A fenti kérelmével megismerni kívánt adatok vonatkozásában Hivatalunk nem adatkezelő.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2022. február 28. napján kelt, az igényelt
közérdekű adatot ténylegesen kezelő szervezetre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről szóló ajánlására
hivatkozással felhívom szíves figyelmét arra, hogy a beadványában kiadni kért adatok álláspontom szerint
a Központi Statisztikai Hivatal kezelésében állnak, így javaslom, hogy ezek megismerése érdekében
forduljon az adatkezelő közfeladatot ellátó szervhez.
Figyelemmel a fentiekre tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. § (1) bekezdése szerinti
esetekben bírósághoz fordulhat, vagy bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) felé. A
perindítási határidő harminc nap, amelyet az Infotv. 31. § (3) bekezdésében foglalt kezdő időponttól kell
számítani.
Kelt: Miskolcon az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint.
Tisztelettel:
Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Madácsi Imre
adatvédelmi tisztviselő