A Miskolc Holding Zrt. nem minősül adatgazdának a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai által használt vagy bérelt személyautók tekintetében

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az elmúlt öt évben milyen személyautókat használtak/béreltek a Holding vállalatok? Hány kilométert futottak ezek a vállalati autók, kik és milyen célokra használják ezeket?

Kérdeztük a Holdingtól

Itt a válasz

A Miskolc Holding Zrt. nem minősül adatgazdának a Miskolc Holding Zrt.
tagvállalatai által használt vagy bérelt személyautók tekintetében, ezért
erre vonatkozóan adatigénylését elutasítjuk.

Tájékoztatom továbbá, hogy a kérelme elutasításával szemben az Infotv. 31.
§-a alapján a közléstől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő
a Miskolci Járásbíróságnál vagy bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése
érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

Miskolc, 2023. november 14.

Dr. Cserni Gabriella

adatvédelmi felelős

Fotó. Archív