A kálváriák jellemzően tizennégy állomásosak szoktak lenni, de a miskolcinak hét állomása van. A Losonczy-kriptát egy család bérli

 A kálváriák jellemzően tizennégy állomásosak szoktak lenni, de a miskolcinak hét állomása van – ismertette Juhász Ferenc atya. – Két stációt lebontottak, amikor építették a kommunista pártházat, ami ma a Herman Ottó Múzeum központi épülete. A felújítás nem tűrt halasztást, mert már kilazultak a stációk kövei. A vasrácsok pedig, amelyek védték Krisztus szenvedésének ábrázolását elrozsdáltak, vagy ellopták őket. Ez egy szakrális terület az elcsendesedésre. Szentmiséket is szoktunk itt bemutatni a Kálvária-búcsú alkalmával a kápolna előtt, ami mindig a szeptember 14-ei Szent Kereszt felmagasztalása ünnephez kötődik. Emiatt tartottam fontosnak, hogy imádsággal kezdődjenek a munkálatok.

Felerészt adományból

A kápolna kivételével szinte teljes körű felújítás valósulhat meg.

– Már az előző plébánosok, Berkes László atya, Palánki Ferenc, az Egri Főegyházmegyei segédpüspöke és magam is úgy gondoltam, hogy kellene kezdeni valamit a területtel. A miskolci származású és Mindszent városrészhez erősen kötődő, jelenleg Budapesten élő Piukovics-testvérek látták a pusztulást és vállalták, hogy 25 millió forinttal hozzájárulnak a felújításhoz. Mint építőipari vállalkozás, maguk is kiveszik a részüket a munkából, amely így plusz 25 millió forint saját forrásból, tehát összesen 50 millió forintból el tud indulni. Ez nem fedezi a kápolna felújítási költségeit, ezért az kimarad most. A stációk köveit elemenként elszállítják egy kőrestaurátor műhelybe, ahol kiegészítik és amit pedig szükséges, azt újrafaragják. Emellett a hiányzó két stációt is vissza fogják állítani egy kicsit feljebb, mint, ahol eredetileg voltak. Továbbá a Golgota-csoportot, amelynek a kövei nagyon megereszkedtek, szintén restaurálják, valamint a stációkat összekötő, egykor jól járható út is megújult. A Losonczy-kriptát egy magáncsalád bérli, amit ők szeretnének helyreállítani. A tervünk az, hogy jövő szeptemberre, a következő búcsúra befejezzük a teljes munkafolyamatot. Az átadó ünnepséget pedig egy nagyszabású zarándoklattal kötjük majd össze – fejtette ki a Mindszenti Templom plébánosa.

boon.hu