Miskolc. Október 1-től csökkentek a távhőszolgáltatás díjtételei

Október 1-től csökkentek a távhőszolgáltatás díjtételei a Külön Kezelt Intézményeknek

és az Egyéb felhasználóknak
A Lakossági felhasználók hatósági díjtételei nem változtak!
2023. szeptember 29-én jelent meg az energiaügyi miniszter azon rendelete, mely
módosította a Külön Kezelt Intézmények távhőszolgáltatás hatósági hődíját 2023. október 1-
el.
A Külön Kezelt Intézmények (például: Önkormányzati intézmények, óvodák iskolák,
kórházak, egyetem stb.) távhőszolgáltatásra vonatkozó hatósági díjtételei az alábbiak szerint
változtak.
 alapdíj: 528,36 Ft/lm 3 /év + 5% ÁFA – változatlan
 alapdíj: 15 539 809 Ft/MW/év + 5% ÁFA – változatlan
 hődíj: 17 373 Ft/GJ+ 5% ÁFA összegről 9 400 Ft/GJ+ 5% ÁFA összegre csökkent
 vízfelmelegítési díj: 4 203,40 Ft/ m 3 + 5% ÁFA összegről 2 369,61 Ft/m 3 + 5% ÁFA
összegre csökkent
Az Egyéb felhasználók számára a MIHŐ Kft. 2023. január 01-től a távhőszolgáltatónak
értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.)
NFM rendeletében meghatározott Külön Kezelt Intézmények hatósági díjtételeivel
megegyezően állapítja meg a távhőszolgáltatásra vonatkozó díjtételeket.
Az új díjtételek a 2023. október 1-től kezdődő elszámolási időszaktól kerülnek alkalmazásra.
A Lakossági felhasználók távhőszolgáltatásra vonatkozó hatósági díjtételei nem
változtak, maradnak a 2014. október 01-től érvényes díjtételek.