Miskolc. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át

Október végéig igényelhetik az iskolakezdési támogatást a miskolci szülők

támogatás iránti kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő a tárgyév augusztus 1. és október 31. között nyújthatja be, vagyis valamivel több, mint egy hónapja maradt azoknak, akik élnének ezzel a lehetőséggel. A határidő elmulasztása jogvesztő, vagyis aki azt nem tartja be, az nem kaphat ilyen támogatást. A támogatás a tárgyévben egyszer állapítható meg.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként maximum 10000 Ft, családonként maximum 30000 Ft, és nem haladhatja meg a számlával igazolt költségek összegét. Az iskolakezdéshez szükséges eszközök költségeit a kérelmező nevére szóló számlával kell igazolni, és azokat a kérelemhez mellékelni.

A hatályos jogszabály szerint iskolakezdési támogatásra jogosult – tanszer, íróeszköz és egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzési költségeihez való hozzájárulásként – az a szülő vagy más törvényes képviselő, aki a családjában nappali oktatás munkarendje szerint alap- vagy középfokú tanulmányokat folytató, 18. év alatti gyermeket nevel és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át (jelenleg: 57.000,- Ft), gyermekét egyedül nevelő személy esetében a szociális vetítési alap összegének 250%-át (jelenleg: 71.250,- Ft).

Ez a támogatási forma Veres Pál polgármester Nagy-Miskolc programjának kiemelt pontja. Az Önkormányzat szándékai szerint már korábban bevezette volna az iskolakezdési támogatást, de a COVID-járvány okozta plusz költségek, a kormányzati elvonások, a drasztikusan megemelkedett energiaárak és az infláció nem tette lehetővé, hogy ilyen formában is támogathassa a miskolciakat.