Titkos nemzetközi vezérkari konferencia Lillafüreden

Miskolc,

Dudujka Pál cikke

Hivatalosan meg nem erősített hírek szerint a napokban katonai vezetők konferenciáját tartottak Lillafüreden. A legnagyobb titokban megszervezett tárgyaláson Vorosilov marsall részvételével a koreai háborúval kapcsolatos katonai átcsoportosítások kérdése és a hadicélokat kiszolgáló magyar üzemek helyzete volt a középpontban.

Március 25-én hagyták el az utolsó vendégek a lillafüredi Palotaszállót. Helyüket titkosrendőrök és katonák vették át, akik előkészítették a terepet a Szovjetunió és a demokratikus tábor országainak vezérkari találkozójára. A vendégek listája igen pompás képet fest. A meghívottak között volt Románia részéről Jacob Teclu vezérőrnagy és Emil Bodnaras tábornok, Bulgária képviseletében Ivan Mihalov vezérőrnagy hat tiszt kíséretében, Csehszlováki színeiben Čeněk Hruška tábornok tizenegy cseh és négy szlovák tiszt társaságában, CSan Bin Ju ezredes, budapesti kínai katonai attasé, Cedengij Zsancsiv mongol hadügyminiszter és Marian Naszkowski tábornok, lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes. Magyar részről a kormányt Péter Gábor vezérőrnagy, az ÁVH vezetője és Moravetz László vezérőrnagy képviselte. A legnagyobb feltűnést természetesen a szovjet küldöttség, Vorosilov marsall és Vaszilij Romanovics Bojko vezérőrnagy, budapesti katonai attasé, a magyarországi szovjet katonai tanácsadók vezetője keltette.

01
Iacob Teclu
03
Emil Bodnăraș
02
Čeněk Hruška

A külföldi látogatók biztonságát két, a szálló közvetlen szomszédságában állomásozó szovjet ezred szavatolta. A titkos konferencia álcájaként a résztvevők hivatalosan hazánk felszabadulása évfordulójának megünneplésére érkeztek az országba. Vorosilov marsall a szovjet kormányküldöttség vezetőjeként Budapesten az Operaházban mondott nagyívű beszédet, amelyben részletesen kitért a koreai háborúra, illetve a Kínához tartozó Tajvan elfoglalására. Vorosilov úgy vélte, hogy az „amerikai angol imperialisták makacsul folytatják az új világháború előkészítésére irányuló politikájukat. Minden erővel azon igyekeznek, hogy egyre újabb és újabb országokat vonjanak be bűnös agresszív atlanti tömbjükbe, mert – saját zsebeiket szem előtt tartó – háborús kalandjaik számára ágyútöltelékeket keresnek és azt remélik, hogy idegen kezekkel kaparhatják ki a tűzből a gesztenyét és gyűjthetik garmadába az aranyat – természetesen saját feneketlen zsebeik számára.”

Vorosilov szavait minden bizonnyal megismételte Lillafüreden is, a szovjet tömb vezérkari főnökei előtt, hisz az első napirendi pont épp a távol-keleti front helyzete, illetve a baráti országok katonai erőinek bevetése volt. A napirendi pont híreink szerint lényegében Bata István magyar vezérkari főnök javaslatán alapult, aki a tavaly őszi, a szocialista országok katonáinak részvételével végrehajtott hadgyakorlatainak tapasztalataiból kiindulva úgy vélte, hogy a népi demokratikus országok csapatai megbízhatatlanok lennének egy nyugati haderőkkel szembeni összecsapásban, s jobban lehetne őket alkalmazni, ha hazájuktól elszakítva, külföldi csapatok közé ékelve vetnék be őket. https://bomie.hu/titkos-nemzetkozi-vezerkari-konferencia-lillafureden/

cikkhez

A konferencián részletesen taglalták a hadiipari fejlesztések összehangolását, Vorosilov asszisztense egy egész listát nyújtott át Bata tábornoknak az előírt feladatokról. Külön figyelmet szenteltek a magyarországi hadiipari termeléssel foglalkozó vállalatok (Egyesült Izzó, Standard) működésére, a katonai szempontból fontos utak és hidak állapotára, a tank- és repülőgépgyártó központok javító üzemeire, de az éberség jegyében nem feledkeztek meg a belső ellenségekről sem. Részletes adatokat lehetett hallani a lakosság nem kívánatos elemeiről, a kényszermunkatáborok és börtönök helyzetéről.