Tényleg kár volt a Hollósy úr, illetve Molnár Péter képviselő uraknak „előbújniuk”

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

„Várható volt: nyitva marad a miskolci strand, a” FIDESZESEK” kommentjére, az alábbi észrevételt teszem:

Tényleg kár volt a Hollósy úr, illetve Molnár Péter képviselő uraknak „előbújniuk”. Bölcsebb lett volna, ha hallgatnak. Ugyanis helyesbítésre szorul a selyemréti strand „sikerének további nyitva tartását” Önök saját sikerének „hangoztatása”.

A képviselő urak figyelmét elkerülte, azon tudósítás, a napokban megjelent, miszerint, hogy „Eredményes volt az aláírásgyűjtés a selyemréti fürdő nyitva marad”

Ez az eredményesség a lakosság összefogásának köszönhető és nem az Önök pár-nappal előállt kampányának.  (Ami abból állt, hogy fotót posztoltak).

A megfogalmazás Molnár Úr részéről nem helytálló, miszerint „nyomás hatására értük el, hogy nyitva maradjon a selyemréti uszoda”

Véleményem szerint a Miskolci polgármesternek semmiféle nyomás gyakorlásra nem volt szükség, (ez nem felel meg a valóságnak), hiszen tisztában van azzal a polgármester úr, hogy a selyemréti strandfürdő folyamatos üzemeltetésére szüksége van a Miskolc vármegye lakosságának.

Elvárható lenne a két képviselő úrtól, hogy helyesbítsék nyilatkozatukat.

Végezetül, ha már sikerről beszélünk a sajtónyilvánosság segítsége nélkül nem lett volna eredményes a strandfürdő további üzemeltetése, ezért külön köszönet illeti Várföldi Krisztián újságíró önzetlen segítsége. Az ő szavaival élve (a szerkesztőség nevében) „Nagyon örülünk mi is, hogy együttműködtünk és nyitva marad a strand”.

Üdvözlettel:

       A SZERVEZŐ

(név és cím a szerkesztőségben)