Alakszai főispánék mellényúltak? F. Nagy Zsuzsa rendet csinál a fejekben Alsózsolcán
Tisztelt Érintettek!
llyen, veszélyes hulladék kezelő létesítmény működése ezen a sérülékeny vízbázison EGYÉRTELMŰEN TILOS!!
„Potenciális hulladéklerakók elhelyezési lehetőségei elnevezésű” tematikus digitális adatbázis, illetve térkép a telephely helyét, mint sérülékeny vízbázis védőterület tartja nyilván. A terület Alsózsolca közigazgatási területén található. A település fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapján. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. szerint a védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybevételénél az 5. számú mellékletben foglaltakat kell figyelembe venni. A 17. § (2) bek. szerint a védőterület kijelöléséről szóló határozattal érintett ingatlant a tulajdonos vagy az egyéb jogcímen használó úgy köteles használni, hogy a védett vízbázist, valamint a kitermelt vizet ne veszélyeztesse és a használat következtében azt szennyeződés ne érje. A 18. § szerint a belső és külső védőterületet, védősávot érintő korlátozásoknak ingatlan-nyilvántartási bejegyzése mellett a hidrogeológiai, hidrológiai védőövezetekre vonatkozó jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza. Az 5. számú melléklet szerint ezen a területen ilyen veszélyes hulladék kezelő létesítmény működése EGYÉRTELMŰEN TILOS.
Ezt az engedélykérelmet a hatóságnak be sem lehetett volna fogadnia, nem indíthatott volna eljárást, kizárólag a kérelem elutasítása lehetett volna a reakciója.