Napi Gáti. Miskolc. Lazacderék és marhapofa mellé maszek gányolt közlekedési jelzőtábla kihelyezésé

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azt a speciális miskolci rendeletet, amely engedélyezi magántulajdonú épület falára lazacderék és marhapofa mellé maszek gányolt közlekedési jelzőtábla kihelyezését, valamint azt a speciális miskolci rendeletet, amely a KRESZ szabályokat felülírva kötelezne engem, mint gépkocsivezetőt az ilyen gányolmányok figyelembe vételére