Valami nem stimmel. Miskolcon a bölszészképzés nem 30 éve indult el, hanem 34 évvel ezelőtt: 1989-ben. Ezek mennek

Pankucsi Márta bejegyzése


Olvasom, hogy „A Bölcsészettudományi- és Társadalomtudományi Kar alapításának 25., a miskolci bölcsészképzés elindításának 30. évfordulóját ünnepli a Miskolci Egyetem.” Örülök, hogy tanítottam a Karon, voltam ott tanszékvezető, intézetigazgató és dékánhelyettes. Nagy élmény volt részese lenni a miskolci bölcsészképzés elindításának. Számolgatok. Valami nem stimmel. Miskolcon a bölszészképzés nem 30 éve indult el, hanem 34 évvel ezelőtt: 1989-ben. A Miskolci Bölcsész Egyesület indította el, élén Gyárfás Ágnes elnökasszonnyal. Örök hála és tisztelet érte neki. Akkoriban én a Miskolci Egyetemen tanítottam szociológiát, főként joghallgatóknak. Mellette vállaltam el Gyárfás Ágnes hívására a Bölcsész Egyesületben a tanítást. Kezdetben pszichológia és történelem szakos hallgatóknak tanítottam szociológiát. Aztán amikor a szociológia szak indítása került napirendre, a javaslatomra Szelényi Ivánt hívtuk meg a szociológia szak alapítójának, vezetőjének. Az akkor az Egyesült Államokban élő, a Yale Egyetemen szociológia professzor Szelényi Iván elvállalta, kidolgozta az 5 éves képzési programot, és félévente egy hetet Miskolcon töltött, ekkor tartotta meg előadásait. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy távollétében én irányíthattam a képzést, folyamatos kapcsolatot tartva vele. Aztán sajnálatos módon nyilvánvalóvá vált, hogy nem kaphatnak államilag elismert diplomát a Bölcsész Egyesületben tanuló hallgatók. Ekkor vetődött fel, hogy kerüljön át a bölcsészképzés a Miskolci Egyetemre. Ott eleinte számos ellenzője volt ennek, ám kormányzati döntés született arról, hogy el kell indítani a Miskolci Egyetem keretein belül is a bölcsészettudományi képzést, át kell venni a Bölcsész Egyesületből az erre vállalkozó hallgatókat, méghozzá úgy, hogy be kell számítani eddigi tanulmányaikat. Ezért volt az, hogy a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetében több szakon, így a szociológia szakon is, a képzés elindításakor nemcsak első évfolyamok indultak, hanem második évfolyamok is, az Egyesületből átiratkozott hallgatókból. A Miskolci Egyetemen belüli bölcsészképzés megszervezésével, elindításával és vezetésével Prof. Dr. Pokol Bélát bízták meg, aki az egyetem Politikatudományi és Szociológia Tanszékének vezetője volt. Öröm számomra, hogy az ő felkérésére én voltam az egyik tanszékvezetőhelyettese, és így mellette aktívan részese lehettem az Egyetemünkön belüli bölcsészképzés elindításának is. Azokat a hallgatókat, vagy legalábbis egy részüket, akiket a Miskolci Bölcsész Egyesület szociológia szakán Szelényi Iván irányításával taníthattam, őket és új társaikat a Miskolci Egyetemen egy ideig Pokol Béla irányításával taníthattam tovább.

A tények tehát a következők: A miskolci bölcsészképzés a Miskolci Bölcsész Egyesületben indult el 1989-ben, Gyárfás Ágnes elnökasszony irányításával. A Miskolci Egyetem keretében folyó bölcsészképzés 1992-ben kezdődött el, melyet Pokol Béla készített elő, szervezett meg és irányított a Bölcsészettudományi Intézet igazgatójaként. A képzések elindulása után, 1993-ban jött Miskolcra, és lett a Bölcsészettudományi Intézet igazgatója Prof. Dr. Kabdebó Lóránt, aki akkor, amikor az Intézet Karrá válhatott, a Bölcsészettudományi Kar alapító dékánja lett. Az Ő mellszobrát avatták fel a Miskolci Egyetemen, a miskolci bölcsészképzés alapítására emlékezve.