Miskolci szomorúságok

Az ülésen táblákkal és feliratokkal protestáló görömbölyiek akciója azért sejteti azt, hogy politikai motivációjú hangulatkeltésről és nem valódi tiltakozásról lehet szó, mert a Miskolctapolcát Görömböllyel összekötő – az előző városvezetés idején elfogadott és a lakosság véleményének megkérdezése nélkül megtervezett – út kapcsán néhány nappal ezelőtt született megegyezés az építkezés ellen tiltakozókkal.

 

Mivel ez egy, a korábbi ciklusból megörökölt városi projekt, így az előkészítők, azaz a korábbi városvezetés feladata lett volna az is, hogy a lakosság véleményét kikérje a beruházás terveiről. Ez akkor valamilyen okból elmaradt, így a már megvalósulási szakaszba került beruházásnál a jelenlegi városvezetés a helyiekkel többször is lakossági fórumokon egyeztetett, figyelembe vette az általuk benyújtott petícióban foglalt kéréseket, és annak megfelelően módosította az eredeti terveket.

 

A tiltakozók akkor azt ígérték, hogy tájékoztatják a konszenzusról a petíció mintegy 200 aláíróját, és ismertetik a megegyezés részleteit egy, általuk először május 25-re meghirdetett, majd ugyancsak általuk május 30-ára módosított időpontban megrendezendő lakossági találkozón, amelyhez kérték, hogy a város bocsájtsa rendelkezésükre a görömbölyi közösségi házat. A város erre is igent mondott, és a teljes, módosított dokumentációt a petíciót benyújtók rendelkezésére bocsátotta.

 

Mindezek ellenére, néhány nappal az ígért újabb lakossági egyeztetés előtt jelent meg néhány táblákkal és feliratokkal protestáló tiltakozó, megzavarva a közgyűlés menetét, amelyet a korábbi egyeztetések, és az elért konszenzus fényében nem lehet máshogy értelmezni, mint sajnálatos és szomorú, politikai célú hangulatkeltés.

 

Miskolc város vezetése továbbra is hisz a párbeszéd szükségességében és erejében, és a szakmai érvek mentén történő döntéshozatalban, valamint mélységesen elítéli a hasonló, politikai célzatú akciókat.

 

 

Üdvözlettel: