DÍSZDOKTORRÁ AVATTÁK NAGYVÁRADON A MISKOLCI JOGI KAR DÉKÁNJÁT

Doctor Honoris Causa, díszdoktori címet adományozott a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara dékánjának, Prof. Dr. Csák Csillának a jogtudományok fejlődéséhez való hozzájárulásáért, valamint az egyetemek közötti tudományos kapcsolatok elmélyítése elismeréseként a Nagyváradi Egyetem.

A Doctor Honoris Causa címének ünnepélyes átadásán a címet előterjesztő Prof. Cristian Dumitru Mihes, a jogi kar dékánja méltatásában kifejtette: a címet két fontos indokkal ítélik oda, egyrészt a tudományos életben végzett tevékenység elismeréseként, másrészt azért az együttműködésért, amit a kitüntetett kutatásaival a tudományos közösségért végzett. Ez alapján javasolta a Nagyváradi Egyetem szenátusa a Doctor Honoris Causa cím adományozását Csák Csilla Gabriella egyetemi tanárnak, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara dékánjának, akinek szakmai munkáját méltónak találták erre az elismerésre.

Kiemelte: Prof. Dr. Csák Csilla impozáns számú monográfiát, cikket és tanulmányt publikált szakterületén több mint 236 címmel, hazai és elismert külföldi kiadóknál. A hallgatóknak tanított, magas tudományos és tudományos színvonalú kurzusok tükrözik a magánjog, különösen az agrárjog európai és nemzetközi kérdéseire való különös nyitottságát. Ez a téma nagyon átfogó, amely széles elemeket tartalmaz polgári jog, földjog, élelmiszerlánc-szabályozás és fogyasztóvédelmi jog, környezetvédelmi jog, uniós jog területén egyetlen közös célba integrálva jövőnk védelmét. Az agrárjoggal kapcsolatos kérdésekben való állandó részvétele elősegítette ennek a jogterületnek a fejlődését itthon és külföldön egyaránt. Következetes és megbecsült jogi tevékenységét számos címmel és kitüntetéssel a szakmai közösség is elismerte. Köztük 2017-ben, illetve 2022-ben megkapta az államelnöktől a jogtudomány területén alkalmazott innovatív oktatási módszerekért és tudományos kutatásokért járó legfontosabb kitüntetéseket: a Magyar Állami Érdemrend Lovagkeresztjét (2017), illetve a Magyar Állam Érdemkeresztjét (2022).

A nagyváradi jogi kar dékánja hangsúlyozta: Prof. Dr. Csák Csilla, a miskolci jogi kar dékánja szorgalmazta a partneri együttműködést, a tapasztalatcserét és a közös projekteket a Nagyváradi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával. Évek óta meghívott professzor a karon, tapasztalatait és tudását találkozókon és előadásokon keresztül kínálja Bachelor és LLM hallgatóknak.

Prof. Cristian Dumitru Mihes méltatását a következő szavakkal zárta: „Prof. Csák Csillától és kollégáitól tanultam valami fontosat: a tudományos életben aktívnak és nagylelkűnek kell lenni ahhoz, hogy előbbre vigyük a dolgokat.”