De miért? Ki van a feneke a miskolci önkormányzatnak, de önfeledten szponzorálgat

Vajon miért? Ha van tipped küld el. Öt millióval szponzorált meg,  egy  három milliós alaptőkéjű, nemrégen alakult céget a Miskolc Holding.

Tisztelt Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az ROktóberfest szponzorációjával kapcsolatos szerződéseket

Válasz

A Miskolc Holding Zrt. az alábbi szerződést kötötte a tárgyi
adatigényléshez kapcsolódóan:

 

Szerződő partner:

 

Szerződés tárgya: Reklámtevékenység ellátása:

a. 2022.09.25-2022.10.15. között:

• a rendezvényt népszerűsítő nagyméretű molinókon, óriásplakátokon és A2
méretű plakátokon Megrendelő logójának megjelenítése
• a rendezvényt népszerűsítő 1000 darabszámú szórólapon Megrendelő
logójának megjelenítése,
• a rendezvény hirdetése érdekében járműreklámmal ellátott 1 db
villamoson Megrendelő logójának megjelenítése,
• helyi közösségi közlekedési eszközök fedélzeti monitorain futó,
rendezvényt népszerűsítő reklámspotokban Megrendelő logójának
megjelenítése,
• helyi televízióban futó, rendezvényt népszerűsítő reklámfilmekben
Megrendelő logójának megjelenítése,
• helyi rádió csatornákon (RádióM) futó promóciós reklámspotban
Megrendelő nevének említésére megjelenítése,
• 10 db online, PPC hirdetésben Megrendelő nevének említésére és/vagy
logójának megjelenítése,
• a rendezvény weboldalán Megrendelő banner hirdetésének elhelyezésére,
logójának megjelenítése
• rendezvényt népszerűsítő, legalább 1 országos online médiumban
megjelenő PR cikkben Megrendelő nevének említése,
• a rendezvény social media oldalain (Facebook, Instagram, Youtube,
TikTok) a rendezvény népszerűsítését célzó hirdetésekben Megrendelő
nevének említése, logójának megjelenítése,

b. rendezvény időtartama (2022.10.13.-2022.10.15.) alatt

• a helyszíni LED falakon, tv-ken, monitorokon, egyéb display
felületeken Megrendelő reklámfilmjének, promóciós anyagainak,
logójának megjelenítése,
• az általa a rendezvényre készített 3*3m méretű sajtófalon Megrendelő
logójának megjelenítésére, a logók elhelyezése,
• VIP szekcióban 2 db beach flag elhelyezése,
• a rendezvényen résztvevők beléptetéséhez szükséges karszalagokon,
fesztiválkártyán Megrendelő logójának megjelenítése,
• Megrendelő által biztosított rendezvényeszközök helyszínen történő
elhelyezésére akként, hogy az a rendezvény megnyitásától egészen a
zárásáig látható legyen, valamint kiadványainak elhelyezése
• Facebook oldalán indított Live bejelentkezések alkalmával Megrendelő
nevének említésére a rendezvény időtartama alatt legalább 1 alkalommal

 

Szerződéskötés dátuma: 2022. szeptember 19.

 

Szerződés időtartama: 2022. szeptember 25. – 2022. október 15.

 

Szerződési díj összege: 5.000.000,-Ft + Áfa

 

A szerződés státusza: Előleg fizetés történt, az elszámolás folyamatban
van.