A Miskolc Déli Tudományos Technológiai Parkban elhelyezték a XANGA cégcsoport

fejlesztésében megvalósuló

Logisztikai Inkubátor épületének legmagasabb pontjára a bokrétát

A debreceni székhelyű ingatlanfejlesztő XANGA cégcsoporthoz tartozó MIA Rising Kft. mintegy 2,5
milliárd forint volumenű befektetésével egy új logisztikai inkubátor fejlesztése van folyamatban a Miskolc
Déli Technológiai Parkban, ezzel lehetővé téve a városba már betelepült és a jövőben betelepülő termelő
vállalatok megnövekedett logisztikai igényeinek korszerű infrastrukturális környezetben történő
kiszolgálását.
A létesítmény legmagasabb pontjára a bokrétát Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere, Dr.
Juhász-Nagy Judit, a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gazdaságfejlesztési igazgatója,

Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora és Herdon István, a XANGA csoport elnök-
vezérigazgatója közösen helyezte el 2022. szeptember 21-én.

Az első ütemben megépülő közel 6.000 m2 alapterületű létesítmény úgynevezett shell and core állapota
2022. év végére készül el, amely azt jelenti, hogy az épületbe a betelepülő bérlők elkezdhetik a technológiai
transzfert, és azt követően megkezdhetik a tevékenységüket. Az épület műszaki paraméterei
multifunkciós hasznosítást tesznek lehetővé, így a bérlői igényeknek megfelelő kialakítást követően a
létesítmény logisztika mellett alkalmas lesz termelőtevékenység végzésére is. Az elkövetkező években a
6,2 hektáros ingatlanon a XANGA csoport további ütemekben összesen mintegy 25-30 ezer
négyzetméter alapterületű ipari és logisztikai épületkomplexumot tervez megvalósítani, 10 milliárd
forintot is meghaladó befektetési volumenben.
A XANGA csoport és a Miskolci Egyetem ez év februárjában kötöttek együttműködési megállapodást,
amely alapján az oktatási intézmény aktívan közreműködik majd a létesítménybe betelepülő vállalatok
szakemberképzésében, és támogatja a technológiai transzfer folyamatát.
A XANGA csoport üzleti modellje húsz éve változatlan: kulcsrakész gyártó, logisztikai és szolgáltató
infrastruktúrát fejleszt, amelyekben a bérlőként beköltöző magas hozzáadott értéket előállító vállalatok
saját technológiájuk és eszközeik telepítését követően kezdhetik meg működésüket. A cégcsoport
tevékenysége közel két évtizedig elsősorban Debrecenre fókuszált, azonban az elmúlt években a
cégvezetés a befektetési célterületek kibővítése mellett döntött.
Miskolcot, mint új befektetési helyszínt, a város jó elhelyezkedése, az ipari parkokban kiépített korszerű
infrastruktúrahálózat, a kiváló munkaerő bázis, valamint a tradicionális egyetemi képzések és a magas
színvonalú tudásháttér miatt választották.
A jövőbeni befektetésekhez szükséges pénzügyi források hosszú távon történő biztosítása érdekében
2019. év második felétől kezdődően a XANGA csoport az MFB csoporthoz tartozó MFB Invest Zrt.-
vel közösen több iparfejlesztési alapot hozott létre, amelyeket a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő
Zrt. menedzsel. A miskolci fejlesztéshez a Tranzakciós és Vállalatfejlesztési Alap biztosítja a forrást.