Mariscsák István. Köszöntötték az Egri Főegyházmegye nyugdíjba vonuló intézményvezetőit

Mariscsák István neve Miskolc városában és az Egri Főegyházmegye iskoláiban sokaknak ismerősen cseng. Az 1992 és 2011 közötti tizenkilenc évben a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium első igazgatójaként sok fráteres diák példaképévé vált. Diákjai azóta nem felejtik emberségét, következetes magatartását, szelíd határozottságát. Ha egykori diákjai körében elhangzik a neve, az arcokon mosoly jelenik meg, és szívesen emlékeznek rá.

1981-ben fizikusként, majd 1989-ben fizika szakos középiskolai tanárként végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 1999-ben közoktatás-vezető szakképesítést szerzett.

Pedagógus pályáját 1983-ban kollégiumi nevelőtanárként kezdte a miskolci Középiskolai Fiúkollégiumban, melynek fél éven át megbízott igazgatója is volt. Egyidejűleg a Diósgyőri Gimnázium fizika- és technikatanára volt.

Ezután tudományos pályájához tért vissza a Miskolci Egyetem Fizika Tanszékén 1985-ben, ahol a debreceni ATOMKI-ben végzett kutatások folytatása mellett oktatási feladatokat is kapott. Több karon volt gyakorlatvezető, végül 1992-ben kohómérnök hallgatóknak előadásokat tartott tanársegédként. Oktatásszervező tapasztalatait a külföldi hallgatókat patronáló oktatók munkájának irányításával alapozta meg. Egyetemi munkája mellett Sárospatakon, a kéttannyelvű gimnáziumban tanított angolul fizikát.

1992 és 2011 között a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatója. 1993 és 2012 között az Egri Főegyházmegye oktatási tanácsosa. Ezután 2013 tavaszáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatója. 2013. augusztus 1-jétől 2021. július 15-ig a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója.

Mariscsák István embersége, Istennel és az egyházunkkal fenntartott és ápolt kapcsolata példaértékű a szűkebb és tágabb környezetében élők számára. Iskolájában tanuló gyermekekre és felnőttekre egyaránt családjaként tekint. Döntéseinek, cselekedeteinek forrása a Jézus Krisztustól tanult emberszeretet.

Forrás: Egri Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatósága

Fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurírhttps://www.magyarkurir.hu/hirek/koszontottek-az-egri-foegyhazmegye-nyugdijba-vonulo-intezmenyvezetoit