Miskolc. Pedagógiai díj Maleczkyné Hallók Edit  Pilz Olivér. Akikre büszkék vagyunk

Miskolc Város napja alkalmából megítélt elismerések
Kitüntető cím és díj megnevezése Kitüntetettek 2021.
MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA
kitüntető cím

Dr. Sólyom Enikő
Kabdebó Lóránt
PRO URBE kitüntető cím Dr. Marija Nikolajeva,

Szimbiózis Alapítvány Közössége
Tánczos Tamás (posztumusz)

Gálffy Ignác életmű-díj Fügeczki Róbertné
Herman Ottó tudományos díj dr. Fazekas Csaba
Szemere Bertalan közéleti díj Juhász Géza
Szabó Lőrinc irodalmi díj Némethi Lajos
Kondor Béla képzőművészeti díj Dr. Kavecsánszky Gyula
Reményi Ede zenei díj Miskolc Dixieland Band
Déryné színházi díj Rusznyák Gábor
Miskolc Város Építészeti Alkotói díj Szűcs Gábor
Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj Dr. Panyi Béla
Benkő Sámuel díj Dr. Szemcsákné Dr. Kovács Éva

Mélypataki Rita
Pedagógiai díj Maleczkyné Hallók Edit

Pilz Olivér
Soltészné Széles Lúcia
„Miskolc Város Turizmusáért” díj Deutsch Miklós
„Az év sportolója” díj Medgyessy Dóra
Tugyi Levente
Jegesmedvék U21 csapata

„Miskolc Város Sportjáért” díj Király Sándor
„A Civilek Támogatásáért” díj Seres Zsuzsanna
„Az Év Civil Szervezete” díj Miskolci Autista Alapítvány
Pro Minoritate díj Orsós János

Nívódíj

a „Csendes éj Miskolcon” karácsonyi videóüzenet,
Csóka Edit
Csiribiri Zenekar,
Diósgyőri Képzőművészeti Stúdió ’76,
Gajdos István Józsefné,
István Nádor Borlovagrend,
Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezete
Tóth Pál Gyula
Az Egyetemért – A Városért díj Prof. Dr. Nagy Aladár

2
MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím
Dr. Sólyom Enikő
Dr. Sólyom Enikő főorvosnő 1968-ban szerezte diplomáját a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen, majd további négy szakképesítést szerzett. 1988-ban megvédte az orvostudomány
kandidátusa tudományos címet.
Gyógyító tevékenységét a csecsemő és gyermekgyógyászat területén fejtette ki. Specialitásai:
gasztroenterológia, endokrin és anyagcsere betegségek, veleszületett anyagcsere betegségek. Több
ezer kisgyermek köszönheti életét áldozatos munkájának.
Pályafutását a miskolci Gyermek Kórházban kezdte, és nyugdíjazásáig majd jelenleg is, a
jogutódként működő Gyermek Egészségügyi Központban dolgozott. Orvosi munkáját magas
szakmai tudással és elkötelezettséggel, a gyermekek és munkatársai iránti szeretettel és
megbecsüléssel végzi. Nemzedékeket nevelt, tanított, gyógyított. Személyét munkatársai is méltán
tekintik példaképnek.
Közreműködött és kiemelkedő szerepe volt Velkey László professzor úr mellett a
Gyermekegészségügyi Központ megalapításában, működésének elindításában.
A Gyermekegészségügyi Központban 20 éves vezetése alatt számos ellátási forma vagy eljárás
bevezetése fűződik a nevéhez, például gyermek-égéscentrum, sürgősségi ellátás. Szerepet vállalt
több szervezet működésének megszervezésében, Intenzív osztály, a Női Tejgyűjtő Állomás és
Tejkonyha korszerűsítése, a gyermek pszichiátriai ambuláns ellátás újjászervezése, PIC és
Koraszülött Osztály, a Városi Gyermekorvosi ügyelet GYEK-be telepítése, a Peter Cerny
Gyermekmentő Alapítvány működésének lokális indítása.
Az ápolók és a védőnők képzése fiatal orvos korától alapfeladata volt, majd a Miskolci Egyetem
Egészségtudományi Intézetében a védőnőképzés területén főiskolai tanárként adta tovább szakmai
tudását.
Számos szervezetben tölt be szakmai tisztséget, nevéhez fűződik több publikáció és könyv a
gasztroenterológia és a gyermekgyógyászat szakterületén egyaránt.
A Gyermekgyógyászat című folyóirat tanácsadó testületének tagja, a Miskolci Akadémiai Bizottság
gyermekgyógyászat szekciójának titkára.
A szakma számtalan díjjal ismerte el kiemelkedő munkásságát és tudását. Élete és munkássága
Miskolchoz kötődik. Évtizedeken át gyógyította a miskolci és környékbeli gyermekeket.
Tudományos munkássága mellett kiemelkedő színvonalon működtette a Velkey László
Gyermekegészségügyi központot.
Sokrétű életműve alapján, méltó Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címre.

3

Kabdebó Lóránt
Kabdebó Lóránt 1958-ban magyar-történelem szakon tanári oklevelet szerzett az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 1958 és 1970 között – 12(!) éven át – mindkét
szaktárgyát tanította a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. Kezdeményezésére helyeztek el
emléktáblát a Miskolcon született Dayka Gábor költőnek (1769-1796), a Földes Ferenc Gimnázium
főbejárata mellé, ahol Dayka az iskola helyén állt minorita algimnáziumban tanult.
1962-ben megszerezte az egyetemi doktori, majd 1969-ben a „szépirodalmi kandidátusa” rangot.
1962 és 1984 között a Miskolcon megjelenő Napjaink c. észak-magyarországi irodalmi folyóirat
versrovat vezetője és főszerkesztő helyettese volt.
Egyetemi tanulmányait követve az 1950-es évek végétől lett Miskolc legjelesebb költője, Szabó
Lőrinc (1900-1957) életpályájának és műveinek kutató elemzője.
Még „miskolci”-ként 1970-től a fővárosi Petőfi Irodalom Múzeum osztályvezető főmunkatársa
1989-ig, 1991-től tudományos tanácsadója. Ez idő alatt írta meg három kötetes Szabó Lőrinc
monográfiáját (1970, 1974, 1980), és szerezte meg akadémiai doktori címét (1970).
1989-től 1993-ig a megújuló pécsi Janus Pannonius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalmi
tanszékének vezetője, 1990-től egyetemi tanára volt.
Irodalomelemző írásainak jelentős része foglalkozott a „Nyugat” c. szépirodalmi folyóirat
szerzőinek, valamint Szabó Magda (1917-2007) munkásságával, majd a kortárs szépirodalmi
szerzők műveivel.
1993-ban visszatért Miskolcra, ahol a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karának egyik
alapítójaként az Irodalom Tanszék vezetője, majd a kar dékánja is volt (1997-2006). 2006 óta a
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának „professor emeritus”-a.
Legfontosabb munkái:
– Dayka Gábor pályája 1968, Borsod-Miskolci Füzetek, Miskolc
– Szabó Lőrinc monográfia, I. köt. 1970., II. köt. 1974., III. köt. 1980; Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest
– Vita a Nyugatról– PIM – NPI Irodalmi Múzeum sorozat, Budapest, 1972
– Versek között; tanulmányok, kritikák. Magvető Kiadó, Budapest, 1980
Kitüntetései:
Miskolc város Irodalmi Díja 1969, A Mikes Kelemen Kör Díja 1983,
Miskolc Városért Emlékplakett 1986, Szabó Lőrinc-díj 1989,
Herman Ottó-díj 1998, A Magyar Köztársaság Érdemrendjének Tiszti fokozata 1998,
Signum Aureum Universitatis (Miskolci Egyetem) 1999,
Bölcsészettudományi Karért (Miskolci Egyetem) 2001, Toldy Ferenc-díj 2007,
József Attila-díj 2012.
Munkássága alapján, méltó Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címre.