A szigorított védekezés 2021. március 8. napján hatályba lépő, a bírósági eljárásokat és a bíróságok működését érintő rendelkezései

 

A Kormány 112/2021. (III. 6.) számú, a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló rendelete értelmében, a koronavírus-járvány elleni védekezés során újabb, a bírósági eljárásokat és a bíróságok működését érintő rendelkezések léptek hatályba.

E szerint 2021. március 8. napjától a Miskolci Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon szünetel a jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfelek számára az ügyfélsegítő szolgáltatás, szünetel továbbá a bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás.

Az ügyfelek a beadványaikat elektronikus vagy postai úton nyújthatják be a bíróságra, illetve a bíróságok bejáratánál található gyűjtőszekrénybe helyezhetik el. Bírósági eljárások továbbra is kezdeményezhetők, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus ügyindítás. Az ügyindításhoz ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztráció szükséges.

A járvány elleni védekezés jegyében, a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében a polgári, büntető, közigazgatási és szabálysértési eljárásokban is az írásbeli ügyintézés (pl.: írásbeli vallomástétel lehetősége, írásbeli nyilatkozatok bíróság általi beszerzése stb.) kerül előtérbe. A bíróság a személyes jelenléttel járó eljárási cselekményeket (pl.: tárgyalás, nyilvános ülés stb.) elsődlegesen elektronikus úton foganatosítja. Büntető ügyekben a bíróság a tárgyalás és a nyilvános ülés időpontját – ha az telekommunikációs eszköz (távmeghallgatás) útján nem tartható meg – lehetőség szerint 2021. április 5-ét követő időpontra fogja kitűzni, illetve elhalasztani.

További részletek találhatók az Országos Hírósági Hivatal és a Miskolci Törvényszék honlapján.

 

Miskolc, 2021. március 7.

  1. Horváth Dóra