Irént elküldték? Családbarát intézmény?
Pályázati kiírás ügyvezető munkakör betöltésére

A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának minősített többségi tulajdonában lévő Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A., Cg.05-09-023694) alábbi vezető munkakörébe:

 

ügyvezető (vezető tisztségviselő)

 

A Társaság tevékenységi körei:

A Társaság főtevékenysége történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése mellett a következő tevékenységeket végzi:

– sport, szabadidős képzés

– m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

– m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

– egyéb sokszorosítás

– egyéb sporttevékenység

– művészeti létesítmények működtetése

– alkotóművészet

– előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

– előadó-művészet

– kulturális képzés

– raktározás, tárolás

– egyéb kiadói tevékenység

– vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

– folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

– film-, video- és televízióprogram terjesztése

– könyvkiadás

– rendezvényi étkeztetés

– éttermi, mozgóvendéglátás

– egyéb szálláshely-szolgáltatás

– egyéb foglalás

– utazásszervezés

– egyéb gép- tárgyi eszköz kölcsönzése

– reklámügynöki tevékenység

– saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

– filmvetítés

– m.n.s. egyéb oktatás

– konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

– telefoninformáció

– m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,

– múzeumi tevékenység

 

Az ügyvezető feladatai:

– a Társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos, irányítása a hatályos jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően,

– a Kft. kulturális egységeinek integrált működtetése,

– az állami és városi ünnepek, konferenciák szervezése,

– a városi nagyrendezvények, fesztiváloknak szervezése,

– a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési, szabadidős és kulturális programjának szervezése,

– közösségépítés támogatása,

– a Társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,

– a taggyűlés felé üzleti terv készítése és a taggyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,

– a Társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,

– saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,

– kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,

– a taggyűlés kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad és lehetővé teszi a tagok részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,

– gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről,

– feladata a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, a jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezése,

– munkájáról a taggyűlés felé félévente, írásbeli jelentés formájában beszámol, valamint

– mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság társasági szerződése, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

 

Foglalkoztatás időtartama: 2021. január 1. napjától – 2025. december 31. napjáig,

5 év határozott időtartamra

Munkaidő: teljes munkaidő

Munkarend: kötetlen munkarend