Pályázati kiírás osztályvezető munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irányítja a Belső Ellenőrzési Osztály munkáját. Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet készít, és azt jóváhagyásra előterjeszti. Megszervezi és irányítja az éves ellenőrzési tervben előírt feladatok végrehajtását, valamint azok megvalósításának nyomon követését. Ellenőrzést végez az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, nonprofit gazdasági társaságoknál, az alapítványoknál, a vagyonkezelőknél, valamint az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan kedvezményezett szervezeteknél is.

Jogállás, illetmény és juttatások: