Tisztelt Paszternák Ádám Úr!

A 2020. július 29. napján a Miskolc Holding Zrt-hez a TiMi – Tiszta
Miskolc” okostelefon-alkalmazással kapcsolatban közérdekű adatigénylésként
előterjesztett kérelme alapján az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az applikáció fejlesztése a Modern Városok Program – Okos Város – Okos
Miskolc projekt keretében valósult meg. A projekt kedvezményezettje, a
projektgazda Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Miskolc Holding Zrt. kizárólag az applikáció fejlesztését végezte
vállalkozási szerződés alapján, ezért a benyújtott adatigénylése alapján
kizárólag a Miskolc Holding Zrt. és Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata között létrejött vállalkozási szerződést továbbítjuk Önnek.

Adatigénylése további részét érintően a Miskolc Holding Zrt. nem minősül
adatkezelőnek, ezért közérdekű adatigénylését elutasítjuk.

Az alkalmazás fejlesztésével kapcsolatos dokumentáció, így az Ön által
igényelt pályázati anyagok, az alkalmazás fejlesztésével kapcsolatos
szerződések, illetve az alkalmazás fejlesztésével kapcsolatos kiadások
tételes listája, a fejlesztéssel kapcsolatos előkészítő dokumentáció,
szakmai tartalom, az alkalmazás fejlesztésével kapcsolatos egyéb
előkészítő anyagok, az alkalmazás visszavonásának döntési indoklása,
illetve az alkalmazás nyilvános béta-tesztjének értékelése tekintetében
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata minősül adatgazdának, ezért
adatigénylésével kérjük, forduljon az adatgazda Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatához.

Tájékoztatom, hogy a kérelme részbeni elutasításával szemben az Infotv.
31. §-a alapján a közléstől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet
elő a Miskolci Járásbíróságnál vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése
érdekében.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

Miskolc, 2020. augusztus 14.

Dr. Cserni Gabriella

adatvédelmi felelős