Volt egyszer egy

rendszerváltás, ahol arra szavaztunk, hogy egy adott kérdésben, például közlekedés, ne a politikusok, hanem a szakma dönthessen. Hétfőn délelőtt a Polgármesteri Hivatalban lakossági fórumot tartottak az Andor és a Görögszőlő utca forgalmi rendjének változtatásáról. Furcsa helyzet alakult ki, mivel öt évvel ezelőtt a Fidesz vezetés szakmai indokok alapján megváltoztatta itt a forgalmat, viszont most a Fidesz egyik szűk csoportja kihasználva ellenzéki szerepét a saját pártjának döntése ellen fordult. Egyéni és közösségi érdekek csaptak össze személyes fűtöttségi alapon ami nem a szakmaiságot képviselte. Meglepő, de a városunk főépítésze kivételével egyetlen egy szakember sem képviseltette magát a Polgármesteri Hivatalból. Mellesleg ezek a lakossági fórumok arra jók, hogy ott mindenki kidühöngheti magát, de igazából politika döntés születik. Szóval az ominózus 400 méteres szakaszon a gyalogos+ kerékpár és autó összhangjának nincsenek meg a fizikai feltételei és ezen kár volt a lakosságnak vitatkozni mert jelenleg szakmai szempont alapján a Görögszőlő és az Andor utca az Útügyi Műszaki Előírásoknak egyik irányból sem felel meg! Azonban ez a rövid útszakasz negatív értelemben további kilométerek forgalmát határozza meg, tehát vissza kell állítani az eredeti forgalmi rendet annyi könnyítéssel, hogy a város irányába a Gépész

és nem a Károly utcától lehetne egyirányú a forgalom.

-kanyog-