A Jobbik még fel nem oszlatott miskolci szervezetének képviselői május
8-i sajtót ájékozatójukon újfent tanúbizonyságot tettek elképesztő
felelőtlenségükről.
Most, csakúgy, mint az április végi időközi választások idején, a
miskolci oktatásügyet és az itt dolgozókat vették célba. ( A választási
kampányban iskola körzetesítéssel riogattak teljesen indokolatlanul a
Martinkertvárosban, amelynek „eredményeképpen” az ősszel várhatóan
20-30 százalékkal kevesebb tanuló fog az Arany János általános Iskolába
jelentkezni, mint tavaly…) Szegedi és Pakusza képviselő ezúttal azt
találta ki, hogy a jelenlegi városvezetés 300 embert fog „kigyalulni” 
a város oktatási rendszeréből.
A miskolci jobbikosok nem tudnak, vagy nem akarnak megtanulni olvasni.
Továbbá a miskolci jobbikosok egyszerűen nem akarják meghallani, ami nem
illik bele egyre betegesebb világképükbe.
Ugyanis ha Szegedi meg Pakusza képviselő figyelemmel kísérte volna a
közgyűlési vitát, elolvasták volna a vonatkozó szakmai előterjesztést, nem a véres
thermopülei csatához hasonlították volna a várható intézkedéseket.
Mert természetesen szó sincs 300 munkahely megszűnéséről: az indítható
iskolai csoportok létszámának változásával mozog majd együtt az
álláshelyek száma is. Így – ahogy ez a folyamatleírás a vonatkozó
közgyűlési anyagban is szerepel – 135 pedagógust foglakoztatnak tovább
az egyházi intézmények, 76 álláshely be nem töltött álláshely továbbra
is megmarad az iskolákban, 30 fő nyugdíjba vonul, 13 főt pedig
átszervezés után foglalkoztatnak tovább. 37 pedagógus munkaviszonyának
esetében az önkormányzat vállalta, hogy az átalakukásig státusuk nem
változik. És mindösszesen 12 lejárt szerződéssel rendelkező takarító,
karbantartó és konyhai kisegítő munkás szerződését nem újították meg
intézményeink.
A miskolci jobbikosok nemcsak a múltban, sajnos a jelenben sem ismerik ki
magukat. A miskolci oktatásügybe pedig egyre inkább úgy gabalyodnak bele,
mint majom a házicérnába. – szól Seresné Horváth Zsuzsa, FIDESZ
képviselő közleménye