Segítség jövőkép ügyben!

 

 békés gábor

Lassan 10 éves, de igaza beigazolódott közben!

Az E.U. értsd elvtárs-uraknak A vízen mindíg felül úszóknak!Miskolc város (szocialista párti) alpolgármestere (2003. dec. Városi TV) kifejtette

azon óhaját, hogy vajon milyen lesz a város ötven év múlva? Mert ő néki, mint annyi
másról, fogalma sincs.
Másrészt pártja visszautasítja az ellenzék vádjait, miszerint nekik ne lenne
jövőképük? Sőt nagyképük is van! Önmagukat illetően. Segítsünk hát az E-U (értsd:
Elvtárs Úrnak, és a szocializmus, valamint az Európai-unió birodalom, a vörös-kék
Köpenyegforgatás felkent bajnokának) vegye elő a régi módszert: a nagy példakép példáját.
Mit mutat ez? A Szovjetunió 1960-ban úgy állt össze, hogy 150 millió orosz és 70 millió
egyéb kisebbségi nemzet. 2000-re, negyven év alatt, ez egy az egyre alakult úgy, hogy
150 millió orosz és 150 egyéb nemzetiségű! Fel is bomlott a birodalom. Trianon se
Kellett hozzá. A prognózis szerint hazánk lakossága sem nő, hanem hatmillióra csökken,
Úgy, hogy a „kisebbség” aránya szintén egy az egyhez szintet éri majd el! Viszont a kor-
megoszlás aránya húsz a hetvenhez, magyarul, a magyarok átlagéletkora lesz a hetven év!
A demokrácia aranyszabálya szerint a többség kormányoz, így az előírja majd, mivel az
Idősek a lakosság reprodukálására nem képesek, így ők az arra képesek ellátására, eltartására
kötelezendők! Míg a „fiatalok” a népesség számának növelésével lesznek, vannak elfoglalva.
A (kisebbségi származású) aktívak életkori többsége okán törvényhozás törvénybe iktatja, hogy a kukázóknak joga a szemetet a lakásokban, házakban is összegyűjteni, és a helyszínen eldönteni, hogy ott, ők mit minősítenek szemétnek. Amely lakás-ház tulajdonos havonként nem szolgáltat elegendő szemetet, annak lakója köteles a többség számára szemét adót fizetni, a környezetvédelem EU komfortossága indokával.
A törvényhozás kiterjeszti a szabadságjogokat, a „szabadelvű” kisebbség ajánlatára. Nemcsak a felsővezetők, képviselők lophatnak büntetlenül, hanem mindenki, aki hozzáfér. A mezei, tyúk és zseblopást munkajövedelemnek ismeri el, mivel az megélhetését biztosítja a
széles néptömegeknek. A szabadságjog kiterjesztése folytán a börtönök köztörvényes elítéltjei
azonnal szabadon bocsátandók. A szabadságjog kiterjesztendő a szabadrablásra, valamint az
élvezeti szerek szabad használatára: alkohol, drog, nők.
A lakosságszám növelésére képtelen egyedek, idősek, rokkantak, meddők, kötelesek a
többség számára fűtési célú erdőt, valamint gyümölcsöst telepíteni, és azt őrizetlenül hagyni.
Kötelesek továbbá mezőgazdasági és konyhakerti művelést folytatni, melyet a többség éjszakánként és hétvégeken, szabadon, szükségletei beszerzése céljából látogathat.
Közelebbről Miskolcon mi lesz? Mivel a többség a közüzemi szolgáltatásokért fizetni nem lesz képes, vagy hajlandó, az a bevétel híján összeomlik. Előbb a fűtés, majd a gáz, villany és az ivóvíz szolgáltatás szűnik meg. Újjá éled a népi kultúra, verem, vályog és paticsház építés. A PVC padló a tetőre kerül, padlókon járnak majd a fellegek! Beérik a szocialista párt idegenforgalmi célú fejlesztése: az „India Európa közepén” project megvaló-
sításával! Ez tovább erősíti szavazó bázisukat is.
Városunk az amerikai turisták számára közelebb hozza Indiát. Ha már átruccannak
Párizsba, ahol arabok, négerek kóborolnak, Berlinbe, ahol a török mecsetek között megnézik a német kolóniát, Budapesten, Miskolcon hamísítatlan indiai élménytúrát, szafarit élvezhetnek: A Germanus Gyula által megírt 1920-30-as szegénység, a kosz, és a tunyaság
Indiáját.
Fel kell ugyan a turisták figyelmét hívni, hogy a bennszülöttek ingerlése kihívó öltözködéssel, arany ékszerekkel, Malbóró cigarettával, videó felvevővel, stb. saját érdekükben tilos. Ezt ugyanis a bennszülöttek azonnal elszedik. Ellenállás esetén a turistát nyolc napon túl gyógyuló atrocitás éri. 2004. Hol volt még akkor Szögi Lajos tanár megölése?  Segítség jövőkép ügyben!
békés gábor