A Debreceni Ítélőtábla szokásos , éves Összbírói értekezletét rövid
sajtótájékoztató követte, amelyen dr. Balla Lajos az Ítélőtábla
elnökhelyettese (jelenleg elnöki jogkörben eljáró elnökhelyettese)
tájékoztatta az újságírókat az értekezleten elhangzottakról.

 

Az éves beszámoló érintette az Ítélőtábla 2011-es tevékenységét, – az
ítélkezési tevékenységet, a bíróság gazdálkodását és a bíróság
működtetését, üzemeltetését – különös tekintettel az időszerűség,
az eredményesség és a hatékonyság követelményeire.

Az ítélkezési tevékenység kapcsán dr. Balla Lajos kifejtette, hogy a
Debreceni Ítélőtábla az elmúlt évben nemcsak sokat, de jól is dolgozott:
az érkezett büntetőügyek 90 %-a 3 hónapon belül lezárul, az érkezett
polgári peres ügyek 60 %-a pedig szintén 3 hónapon belül jogerősen
befejeződik.
Az éven túli ügyek száma minimális, ez különösen annak tükrében komoly
teljesítmény, hogy 2005. óta több mint 16,000 ügy került a fellebbezési
bíróság elé.

A gazdálkodás és üzemeltetés kapcsán az elnökhelyettes elmondta, hogy a
Debreceni Ítélőtábla gazdálkodását vizsgálva sem az Állami Számvevőszék,
sem az Országos Bírósági Hivatal, sem a belső ellenőr vizsgálatai nem
tártak fel komolyabb hiányosságokat.

Összegezve tehát a Debreceni Ítélőtábla 2011-es évi tevékenysége
zökkenőmentes volt, amelynek biztosítását az elnökhelyettes a
jövőre nézve is garantáltnak látja.