Lezsák Sándor tájékoztatja dr. Furmannt és Balázsi TibortTitkos jelentések 1989-ből

2. K/3 12-14
Lezsák Sándor tájékoztatja dr. Furmannt és Balázsi Tibort , hogy a június 16-i temetésen a Hősök terén felállított koporsóknál díszőrséget szerveznek. Kéri, hogy a miskolci MDF-ből 2–3 főt jelöljenek ki a feladatra. Lehetőleg olyanok legyenek, akik részesei voltak az 56-os eseményeknek, szenvedtek a megtorlástól, ill. most a legaktívabbak az MDF-ben. A neveket Szalay Róbert Budapest, […] sz. alá juttassák el június 10-ig.

 

Intézkedés:
– a BM III/III. Csf.-séget tájékoztatjuk.

3. K/3 12-14
F: Lovas Károly, Budapest (feltehetően fiktív)
C: Aczél Endre főszerkesztő úr, Magyar Televízió Budapest
Tartalma: „Nagy Imrét, az árulót, kémet, gyilkost így temetni erkölcstelen és hazaárulás. Ezt tétlenül nem tűrheti el az a magyar állampolgár, akinek gyermekét Nagy Imre és Rákosi politikai harca ölte meg ártatlanul. Nagy Imrét temetik, de nem temetik a semmiért meghalt, 18 éves kiskatonákat, gyermekeinket, akiket az ő nemtörődömsége miatt öltek meg. Gőgös, lusta, hatalomra törő, makacs paraszt volt. Én jól tudom, ki volt ő. Majd rövidesen megtudják első kézből. Keserű lesz az igazság! Sajnálom a temetkezésen résztvevőket, mert többjük ártatlan, de minek mennek oda. Hogy nem ússzák meg ezt a gyalázatot, az biztos. Majd elválik, megéri-e az egészet a tőke, amiért eladják az országot.”

Megjegyzés: a tartalmi elemzés alapján kitűnik, hogy a levél írója a temetés durva megzavarására, diverziós cselekmény végrehajtására készül, illetve ezzel fenyegetőzik.

Intézkedés:
– az anyagot a postaforg[alom]-ban továbbították;
– jelentik a BM III/III. Csoportfőnökségnek.

4. HK 14-14
1989. 06. 05-én […]# tájékoztatott, miszerint a Borsod megyei TESZÖV a kormány felé 10 pontos követeléssel élt, melyben többek között követelte, hogy a gabonatröszt a szervezetük felé számoljon el az utóbbi 5 év nyereségének felhasználásával, a területén üzemelő gabona, silók, tárolók, malmok kerüljenek át a TSZ-ek tulajdonába és a gabonafelvásárlási árakat 30 százalékkal emeljék.
Ha a követelésnek nem tesznek eleget, június 29-én a TSZ-ek kombájnokkal és egyéb mezőgazdasági gépekkel a 3. sz. főközlekedési úton tüntetést szerveznek, és a forgalmat megbénítják.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csf.-séget tájékoztatjuk.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. június 7.

R-204-18/1-80/89. Szigorúan titkos!
II. 19879. 06. 07. (80)

1. TA 12-14
1989. 06. 03-án Ducsány Imre# a miskolci Likőrgyár művezetője közölte dr. Furmann Imrével, hogy a közeli napokban alakítani akar egy „Szolidaritás Független Szakszervezetet”. Ezzel kapcsolatban kérte F. véleményét, akivel találkozóban egyeztek meg.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csf.-séget tájékoztatjuk, az információt pontosítjuk.

2. TA 12-14
A „Horthy Miklós Baráti Kör”-ben ellenőrzött Cs. J. vonalán keletkezett információ szerint az MDF központi vezetésének felhívására Cs. J-né, az 1956-os események során elhunyt Tátrai András sírjánál gyertyagyújtást tervez Miskolcon az avasi temetőben.
A megemlékezés információnk szerint szűk körű lesz.

Megjegyzés: mivel adataink szerint az MDF kutatja a miskolci „301-es parcellát”, várható, hogy más helyeken is előfordulnak hasonló megemlékezések.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csf.-séget tájékoztatjuk.

3. K/3 12-14
F: Béres László Kazincbarcika, […]
C: dr. Matyi László Miskolc, […]
F. meghívót küld Kazincbarcikán az Egressy Béni Művelődési Házban 1989. 06. 11-én rendezendő SZDSZ gyűlésre. Előadók: Rajk László, Magyar Bálint és Solt Ottilia.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csf.-séget tájékoztatjuk.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. június 8.

R-204-18/1-81/89. Szigorúan titkos!
II. 1989. 06. 08. (81)

1. HK 14-14
1989. június 09-én Miskolcon a Szemere-kertben az Avas lakótelepi gimnázium kb. 60 fő diákjának kezdeményezésére politikai nagygyűlést szerveznek az emberi jogok jegyében, és elítélik a kínai katonai vezetést a napjainkban lezajlott atrocitások miatt.
Kb. 20 perces felszólalást terveznek, a demonstráción való részvétel céljából felhívást tettek közzé Miskolc valamennyi középiskolája felé. A demonstráció lefolytatására a rendőrségtől az engedélyt megkérték.
Eddigi adatainak szerint nem alternatív szervezetek kezdeményezése.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csf.-séget tájékoztatjuk.

2. ASZA 12-13
Az 1989. 06. 07-i 80/1. sz. információnkhoz kiegészítésként jelentjük:
A személy neve helyesen Ducsai Imre. 1989. május végétől kezdett szervezőmunkába a Likőrgyárban és 13 fővel megalakította a Független Szolidaritás Szakszervezetet. Ezt megelőzően több alkalommal járt az MDF jurtabeli rendezvényein, és kapcsolatokkal rendelkezik az SZDSZ és TDDSZ vezetői között is.
A szakszervezet alapszabályát már elkészítették, és június 12-én tervezik nyilvánosságra hozni.

Intézkedés:
a BM III/III. Csf.-séget tájékoztatjuk.

3. HMB 12-14
1989. 06. 02-án Ózdon a Kun Béla Művelődési Házban SZDSZ összejövetelt tartottak, melyen síkra szálltak Kristály Gyula rehabilitálásáért.
Kristályt – az információ szerint – a Legfelsőbb Bíróság mentesítette. Ezzel kapcsolatban készült egy anyag, amelynek sokszorosítása már folyik Ózdon, és terjeszteni tervezik a lakosság körében. Követelni fogják, hogy a Kristályról elítélően nyilatkozott újságok közöljenek helyesbítő írásokat.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csf.-séget tájékoztatjuk.

4. HMB 12-14
Tóth János ózdi lakos, aki az 56-os események idején ózdi nemzetőrség vezetője volt [és] Császár László különnyilvántartásban szereplő személy, ózdi lakosok tervezik valamilyen, a volt politikai elítélteket tömörítő szervezet létrehozását.
Kezdeményezni akarják az 56-os elítéltek rehabilitálását, anyagi és erkölcsi kártérítést terveznek követelni. Kérni fogják, hogy a börtönben eltöltött időt számítsák be a nyugdíjba.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csf.-séget tájékoztatjuk.