Az 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet  (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza
alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig, az adósságunk
fejében korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat,
cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és
privatizálható).

 

A Tvr. 9. cikkely 3. szakasza hazánk területén mentesíti az IMF-et
mindenféle bírói és hatósági eljárás alól. Magyar bíróság az IMF
semmiféle ügyletébe nem avatkozhat be.
Az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárást
Magyarországon.

A Tvr. 5. szakasza alapján az IMF irattárai teljes mértékben
sérthetetlenek.
Az IMF semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhető egyetlen
magyarországi hivatal megkeresésére sem.

A Tvr. 6. szakasza alapján az IMF minden vagyona, ill. követelése mentes
hazánkban bármily nemű korlátozástól, rendszabályok, ellenőrzések és
bármilyen természetű moratórium alól.

A Tvr. 8. szakasza alapján az IMF valamennyi kormányzója, ügyvezetője,
helyettesei, bizottsági tagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői
és valamennyi alkalmazottja is mentesülnek mindenféle jogi eljárás alól
Magyarországon.

A Tvr. 9. szakasza alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei,
követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet
és illetékmentességet élveznek Magyarországon.”