Az úgynevezett „örökjáradék” miatt  írtak szokatlanul kemény hangú levelet a Mazsihisz vezetői Gál András Levente kormánybiztosnak.

 Az előzmények a kilencvenes évekig nyúlnak vissza. Az egyházi kártalanítás részeként az állam felajánlotta, hogy hajdan elkobzott ingatlanjaik után (amennyiben azokra nem tartanak igényt) úgynevezett örökjáradékot fizet az érintett felekezeteknek. A járadék összege az inflációnak megfelelő mértékben növekszik. A Mazsihisz esetében – Feldmájer Péter elnök tájékoztatása szerint – ebben az évben mintegy 1,6-1,8 milliárd forintról van szó.

Az új egyházi törvény a Mazsihisz mellett a Köves Slomó rabbi vezette EMIH-et (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség) és az autonóm orthodox izraelita hitközséget is külön egyházként ismeri el. A kormányzat – a jelek szerint nem kis részben az EMIH nyomására – azt kívánja elérni, hogy a Mazsihisz osztozzon a járadék összegén a többiekkel.

 

A Gál András Levente részvételével december közepén tartott egyeztető tárgyalásokat az EMIH örvendetes előrelépésként értékelte. Köves Slomó ugyanakkor kifogásolta, hogy a Mazsihisz másokat nem akar egyenlő partnerként elfogadni. A rabbi úgy vélte, az lenne helyes, ha minden hitközség az állammal közvetlenül, önálló szerződésben állapodna meg-írja a nol.hu