Akik nem csak büszkék városukra, vagy aggódnak.  Miskolc a múltban

1996-tal indult Miskolc város hat kötetes

 helytörténeti monográfiájának publikálása. A hatalmas mű azonban, úgy tűnik, nem csak a kutatások összegzését, hanem a kutatói érdeklődés felélénkülését is magával hozta. Azóta szaporodtak a várossal kapcsolatos forrásfeltárások, dokumentumgyűjtések, valamelyest még a publikációk is nem csak a hivatásos kutatóhelyeken, hanem szintúgy a városvédők, az oktatási intézmények, a civilek körében. Ezen örvendetes érdeklődés egyfelől nyilván az archiválás új, digitális lehetőségeinek köszönhető, másfelől azonban – sokkal nyomatékosabban – annak, hogy ez a város a rendszerváltás óta egyre elkeseredettebben keresi önmagát, identitását, próbálja hagyományait értelmezni, saját történet-narratvíáját újragondolni.

 

A Miskolci Galéria és a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ szervezésében a „Képek Miskolcról – Miskolc képei” című egynapos nyilvános munkamegbeszélés arra törekszik, hogy egy asztal köré ültesse mindazokat, akik nem csak büszkék városukra vagy aggódnak az „Acélvárosért”, hanem tenni is próbálnak múltja feltárása, megőrzése érdekében. A lehetséges beszélgetési témák közül (a helytörténetírás új irányai, digitális archiválás, a történetmondás szerepe, a lokalitás megjelenítése a világhálón stb.) ez alkalommal a fotográfiák gyűjtésével, archiválásával, lehetséges felhasználásával (oktatás és tankönyvek, világháló, helyi kiállítások és vetélkedők, a publikálás etikája stb.) kívánunk foglalkozni. Ezen döntést az indokolja, hogy az eddig rendkívüli mennyiségben készült és ezért figyelemre nem érdeme szerint méltatott filmre-fotópapírra készült felvételek száma a digitális képiség térhódításával rohamosan csökkenni kezdett.

Jelen levelünkkel arra kérjük a Tisztelt Intézményvezetőt, hogy Ön vagy egy munkatársa mutattassa be az intézményében folyó helytörténeti gyűjtéseket, kutatásokat, különös tekintettel a fotóarchiválásra és -felhasználásra, képarchívumának szerepére egy méltó Miskolc-kép létrehozásában. Az egyes bemutatók maximális időkerete 15 perc. Vetítési lehetőség (jpg képek pendrive-on vagy CD-n) rendelkezésre áll. Amennyiben előadás mellett/helyett inkább posztert kíván bemutatni, intézményenként maximum 4 db, maximum 70×100 posztert tudunk elhelyezni előadótermünkben. A munkamegbeszélést rögzítjük egy későbbi publikáció reményében.

A munkamegbeszélés részletei és a részvétel ügyében bizalommal keresse Borsos Mária kollégánkat (marcsi.borsos@gmail.com, 30 420 4038) Válaszát 2011. november 4-ig várjuk.

Kérjük, támogassa kezdeményezésünket, számítunk intézménye aktív részvételére:

Bán András PhD
a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum igazgatója

Borkuti László
a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója

Miskolc, 2011. október 23.

Időpont: 2011. december 1. · 10:00 – 13:00

 

Helyszín Miskolci Galéria Kondor terem