R-204-18/1-49/89.                                Szigorúan titkos!
II. 1989. 03. 31. (49)

1. HMB 12-14
1989. 03. 19-én az SZDSZ programalkotó közgyűlést tartott Budapesten a Corvin moziban. Egy nem ismert kilétű erdélyi menekült felszólalásában kérte, hogy március 23-át Ceausescu hatalomra kerülésének évfordulóját nyilvánítsák gyásznappá és szervezzenek gyászkarszalagos felvonulást. Javasolta, hogy a demonstrációkat világszerte tartsák meg. Egy egri illetőségű felszólaló Ózd helyzetét boncolgatta, negatív oldalról. 
A közgyűlésen Ózdról 10 fő vett részt, köztük: Mészáros Gyula […] tanár, az ózdi SZDSZ ügyvezetője, Mizsaik István […] OKÜ dolgozó villanyszerelő csoportvezető, valamint Kristály Gyula.
Ózdon az SZDSZ március 24-én tartott összejövetelt, a Kun Béla Művelődési Házban, jelent volt Solt Otília és egy nem ismert kilétű budapesti közgazdász. 
Elemezték Ózd költségvetési tervezetét és erősen kifogásolták. Kifejtették, hogy Ózd tanácselnökét nem szívesen látnák továbbra is beosztásában.
1989. március 31-én közgyűlést tartanak, melyet igyekeznek röplapokon is propagálni (tartalma nem ismert). 
Témája a költségvetési tervezet vitája lesz és kívülállókat is szívesen látnak.
Döntöttek, hogy a müv. házban minden második pénteken SZDSZ gyűlést tartanak.
Bejelentették, hogy Budapesten április 9-én a Jurta Színházban lesz SZDSZ rendezvény és a közgyűlés második fordulóját április 16-án tartják a Corvin moziban.  

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a vonatkozó részről a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

2. TA 12-14
1989. 03. 30-án Gáspár István Salgótarján […] alatti lakos Balázsi Tiborral (MDF választmányi tag) beszélt. Közölte, hogy Párizsban találkozott Nagy Pállal a Magyar Műhely egyik vezetőjével.
Nagy elmondta, hogy nagyon örülnének, ha kapnának a Miskolci Fórum második számából.
Balázsi közölte, hogy ők közvetlenül nem tartanak kapcsolatot külfölddel, az ilyet Lezsáknak szokták odaadni és ő juttatja ki az országból.
Gáspár a saját részére is kért a lapból, majd megegyeztek, hogy Balázsi 3 pld.-t elküld Gáspárnak, aki kijuttat belőle Párizsba.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a Nógrád Megyei RFK ÁB szervét tájékoztatjuk.

3. HMB 12-14
A cigándi és a sárospataki TSZ-ben kapcsolatunknak arról beszéltek, hogy Márton János korábban egyetemi rektor, illetve az Agrártudományi Egyesület elnöke levélben megkeresett Borsod megyei TSZ-eket és tájékoztatást ad a néppárt megalakulási szándékáról, annak célkitűzésiről és felhív az ahhoz való csatlakozásra. Kapcsolatunk egy db-ot látott is.

Intézkedés:
– az információt kiegészítjük, pontosítjuk;
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

látta:                                készítette:
Kolok Péter r. ezredes                    Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                        tájékoztató tiszt