Az elmúlt hetekben számos ügyfelünk jelezte a Társaságunk ügyfélszolgálatán, hogy ismeretlen személyek a FŐGÁZ Zrt. nevében otthonukban felkeresik őket, és személyes adataikra, illetve gázszámlatartozásukra vonatkozó kérdéseket tesznek fel. Információink szerint a hívatlan látogatók rögzítik ügyfeleink egyes személyes adatait, kedvezményt kínálnak a gázdíjból, elkérik az utolsó számlalevelet vagy a gázdíj befizetését igazoló sárga csekket, majd általuk igazolásnak nevezett, de ténylegesen földgázszolgáltató-váltásra vonatkozó meghatalmazást iratnak alá olyan gyanútlan ügyfeleinkkel is, akiknek ténylegesen nincs szándékában, hogy a FŐGÁZ Zrt. helyett más gázszolgáltató földgázellátását vegyék igénybe.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ne engedjenek be lakásukba senkit, illetve ne adják meg személyes adataikat, ne mutassák meg Társaságunktól származó számlaleveleiket senkinek anélkül, hogy meggyőződnének az Önöknél jelentkező személy pontos kilétéről, tényleges megbízójáról  és szándékairól.

Főgáz Zrt.