Földes Ferenc Gimnázium Öregdiák Egyesület közleménye

Miskolc – Az elmúlt hetekben a város közvéleményét erősen foglalkoztató Földes névváltoztatási ügy nyugvópontra jutott; sikeres véget ért.

Siker nekünk, egykori diákoknak, akik a Földes Ferenc(képünlön) Gimnázium gyermekei vagyunk, akik gimnáziumunkat így szerettük meg és szeretjük; nevével együtt. Siker az iskola jelenlegi diákjainak, akiket ez a név összeköt az elődökkel, így velünk is, s akik további életpályájukon élvezhetik ennek a védjegynek az előnyeit. Siker az iskola tanárainak, munkatársainak, akiknek szintén kedves és fontos, hogy eme nagynevű és nagyhírű iskolában taníthatnak. Siker Miskolc lakóinak, akik büszkék a város hírneves, az ország legjobbjai közé tartozó gimnáziumra. Sikere ez a lokálpatriotizmusnak, városunk szeretetének, amely nem engedte, hogy miskolci identitásunk csorbuljon. Siker és kurázsi a civilszférának, amelyik politikamentesen kiállt a számára érzelmileg és értelmileg is fontos kérdésben. Siker a politikai pártoknak, amelyek tiszteletben tartották az ügy politikamentességét, civiljellegét, nem telepedtek rá az aláírásgyűjtés sikerére. (Az elhangzott állásfoglalások, a sajtótájékoztatók nem lépték túl a kötelező véleményalkotás szintjét, nem avatkoztak bele a civil mozgalomba.) Siker a városvezetésnek, amelyik meghallotta a köz hangját, véleményét, s ennek megfelelő bölcs döntést hozott. Sikere ez a demokráciának, a miskolci közéletnek.

Az aláírásgyűjtés sikere, a soha korábban nem látott nagyságrend -39 ezer aláírás- precedens értékű is. Megmutatta, hogy a miskolciak a számukra fontos ügyekben állást foglalnak, s igényük is van annak kinyilvánítására. Megmutatta, hogy a döntéshozóknak számolniuk kell a város lakóinak véleményével. S megmutatta, hogy számolnak is vele.

Mindenkinek, aki ehhez a sikerhez hozzájárult, de elsősorban is az aláíró 39 ezer embernek és az aláírások gyűjtőinek, köszönjük. Az akció nem szólt senki és semmi ellen, hanem egy ügy, egy vélemény melletti kiállás volt.

Elégtétel ez a siker Földes Ferencnek, akinek élete, munkássága, bátor kiállása a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségéért az oktatásban, valamint a háború ellen, vállalható, méltó iskolánkhoz.

Ugyanakkor nem feledjük és mélységesen tiszteljük a legnagyobb magyart, Széchenyi Istvánt. Mint ahogy tiszteljük és nem feledjük 1956 szellemiségét, iskolánk forradalmi nemzedékét. 1956-os forradalmi névváltoztatásukat nagyra értékeljük, büszkék vagyunk rá. Baráti jobbot kívánunk nyújtani a közénk, iskolánk egykori diákjainak családjába tartozó ’56-os nemzedéknek, a Széchenyi Emlékbizottságnak. Párbeszédet kezdeményezünk, szeretnénk tettük emlékét a legméltóbban őrizni. Széchenyi nevének 1956-os felvétele iskolánk múltjának egyik legszebb epizódja. Egyesületünk október 23-án együtt kíván koszorúzni az iskola falán lévő emléktáblánál az Emlékbizottsággal és az iskola jelenlegi diákjaival, tanáraival.

Az ügy pozitív hozadéka az is, hogy összehozta az egykori Földes diákok nagy családját, s megszületett egyesületünk, amelynek célja egykori iskolánk támogatása, hírnevének öregbítése.

Köszönjük és kérjük mindenki támogatását, s hasonló sikereket kívánunk mindannyiunknak, Miskolcnak, a miskolciaknak, akik ez ügyben mind velünk voltak, mind földesisták voltak.