Fennmaradt Káli Sándor mentelmi joga

2010-ben a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója jelentette fel Káli Sándort.

 

„A feljelentés a Miskolcon megalakult Fazola Henrik TISZK (Térségi Integrált Szakközép Központok) vezető intézménye a Kós Károly iskola részére 2009-2010-ben a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) által nyújtott támogatások pályáztatásával és felhasználásával kapcsolatos. A feljelentő szerint a támogatási összegek felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárások, a tervezői szerződések-, a tervellenőr-, a műszaki ellenőr-, az épületgépész tervező-, a PR tevékenységet végző és kivitelező cégek kiválasztása során különféle szabálytalanságok történtek, amelyek az önkormányzatnak kimutatható kárt, vagyoni hátrányt okoztak” – olvastuk a Parlament honlapján az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága 2011. szeptember 7-én kelt határozati javaslatában.

A mentelmi bizottság szeptember 6-i ülésén tárgyalta az ügyet a B.-A.-Z. Megyei Bíróság megkeresésére – a pótmagánvádas ügyekben követett következetes mentelmi jogot fenntartó gyakorlatára tekintettel – 6 igen 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy Káli Sándor mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel-írja a boon.hu