A szószéken: Mondel József atya

„A hitetlenség falai leomlanak Olaszliszkán is …” hirdette reményét Mondel József atya a szószékről az olaszliszkai Nagyboldogasszony templom búcsúján és zsámolyon térdeltette híveit áldozásnál – ahogy eredetileg is előírt volt a római katolikus anyaszentegyház liturgiájában!! nádassy józsef felvételeiP1300803P1300893P1300768P1300988