Debrecen – Hétfőn három évre szóló együttműködési megállapodást ír alá a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház.

Miskolcra mehetnek gyakorolni a debreceni orvostanhallgatók

Ez alapján az orvostanhallgatók a nyári szakmai és évközi gyakorlataikat, a gyógyszerészhallgatók az államvizsga gyakorlatukat a Kórházban tölthetik, ahol az intézmény szakemberei irányítják, segítik a tevékenységüket, szoros munkakapcsolatban a DE OEC vezető oktatóival. A DE OEC figyelemmel kíséri a Kórház betegellátási és tudományos tevékenységét is, vállalja a Kórház fiatal orvosainak PhD képzését, közös pályázatokkal, projektekkel, könyvtár, távoktatás, szoftver, informatikai rendszerek rendelkezésre bocsátásával segíti az eredményes együttműködést.

Továbbképző intézet is lesz

A Kórház részt vesz az orvos, gyógyszerész, fogorvos graduális egyetemi gyakorlati képzésben, a későbbiekben az angol nyelvű képzésben, valamint a szakorvos, szak-fogorvos, szakgyógyszerész posztgraduális képzésben. A DE OEC a gyakorlatukat töltő hallgatók után költség hozzájárulást fizet. Az együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a B.-A.-Z. Megyei Kórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központja a továbbiakban a DE OEC Gyermekegészségügyi Továbbképző Intézeteként is működik, feladata a graduális és posztgraduális képzésbe való bekapcsolódás, melyet a DE OEC Gyermekgyógyászati Intézete irányít és koordinál.

civishir.hu